profil

Jakie patologie społeczne dotyczą polskiego społeczeństwa i jakie proponujesz metody ich zwalczania ?

poleca 85% 600 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Jakie patologie społeczne dotyczą polskiego społeczeństwa i jakie proponujesz metody ich zwalczania ?


Patologia społeczna w socjologii zjawisko społecznego zachowania się jednostek i określonych grup społecznych sprzeczne z wartościami lub normami danej kultury. Patologie społeczne dzielimy na trzy grupy: indywidualne, rodziny i struktur organizacyjnych.
W skład pierwszej grupy wchodzą: samobójstwa, przestępczość, prostytucja, dewiacje seksualne i uzależnienia (narkomania, alkoholizm itp.). Alkoholizm jest największą patologią społeczną jaka występuje w Polsce. Jest to choroba która polega na niekontrolowanym piciu napojów alkoholowych i może doprowadzić nawet do śmierci ! Alkoholików w naszym kraju jest bardzo wielu jednak nie ma dokładnych danych na ten temat. Ten rodzaj patologii społecznej często występuje w rodzinach przez co zapoczątkowane zostają kolejne rodzaje patologii tym razem z drugiej grupy – patologia społeczna rodziny. W zwalczanie problemu alkoholizmu angażują się organizacje społeczne, instytucje państwowe, a nawet media. To jest bardzo dużo jednak wciąż za mało. Całe społeczeństwo powinno brać w tym udział ponieważ zdarzają się sytuacje w których ludzie są często bezmyślni np. pozwalając wsiąść osobie nietrzeźwej do samochodu, która kilka metrów dalej może zabić siebie i niewinne niczemu osoby.
Samobójstwa istnieją od zawsze i jest to bardzo rozpowszechniony rodzaj patologii na całym świecie. Co w dzisiejszych czasach najbardziej popycha ludzi ( zwłaszcza młodych ) do odebrania sobie życia ? Być może jest to nieszczęśliwa miłość, brak pieniądze, a może są to długi albo narkotyki ? Tego nigdy się do końca nie wie. W krajach azjatyckich popełniane są samobójstwa grupowe z kolei na Bliskim Wschodzie są tzw. Kamikadze. Według religii chrześcijańskiej, to Bóg daje życie i je odbiera, a samobójstwo to największy grzech jaki człowiek może popełnić na ziemi. Nie wiadomo jak pomóc takim ludziom. Zakładane są bezpłatne „telefony zaufania”, które na pewno są potrzebne i w jakimś stopniu skuteczne. Jednak samobójcy często zamykają się w sobie i niedzielą się z nikim swoimi problemami
W skład kolejnej grupy wchodzą m.in. rozpady rodzin, pozbawienia praw rodzicielskich, a także przemoc w rodzinie. Wszystkie te problemy prowadzą do tego, iż dzieci z takich rodzin mają poważne problemy emocjonalne. Nie zawsze mają co zjeść czy w co się ubrać, ponieważ ich opiekunowie wydają wszystkie pieniądze na alkohol. Często czują się gorsze od innych. Gdy nie mają zapewnionych podstawowych rzeczy tj. jedzenia czy ubrania to wkraczają na drogę przestępczą, czyli kradną lub popełniają inne przestępstwa, aby przetrwać. Ludzie uczciwi potępiają takie zachowanie. Jednak co mają robić dzieci, które nie mają zapewnionych podstawowych środków do życia ? Przecież muszą jakoś żyć, a nie zawsze wiedzą, że istnieją jakieś ośrodki pomocy, które mogą im pomóc. Często też bywa, że po prostu nie chcą iść do domu dziecka. Wolą zostać z rodzicami jacy by oni nie byli. W zwalczaniu przemocy w rodzinie organizowane są akcje tj. „Bo zupa była za słona”, aby pokazać ludziom, że jest to duży problem, i żeby rodziny dotknięte tym zaczęły o tym mówić i przestały się bać.
Trzecia i ostatnia grupa to patologia społeczna struktur organizacyjnych czyli m.in. bezrobocie i ubóstwo które są ze sobą związane. Pracy nie ma w Polsce ponad 2,8 mln osób, czyli 15,7 % wszystkich obywateli . Różnego rodzaju pomoc ze strony państwa np. zasiłki dla bezrobotnych są krótkotrwałe. Sytuacja takich ludzi pogarsza się co często prowadzi do ubóstwa, a wtedy trudno jest „związać koniec z końcem”. Problem ubóstwa zwalczać powinna nie tylko opieka społeczna, ale także całe społeczeństwo poprzez organizowanie akcji charytatywnych itp. Dla bezrobotnych organizowane są programy aktywne m.in. roboty publiczne tj. odśnieżanie chodników, programy polegające na szkoleniu i przekwalifikowaniu osób, które nie mogą znaleźć pracy we własnym zawodzie.
Patologia społeczna obecnie występuje wszędzie i jest problemem na bardzo dużą skalę. Zwalczanie tych wszystkich problemów leży w interesie całego społeczeństwa i każdy powinien wziąć udział w zwalczaniu ich, ponieważ jeśli problemy te będą rosły to wszyscy będziemy mieli wokół siebie patologię, a to nie jest wizją lepszego życia. Dzięki braku akceptacji społeczeństwa dla zachowań jakie wymieniłem wraz z działaniami instytucji państwowych i organizacji społecznych może znacznie zmniejszyć problem patologii społecznych w Polsce.

plusik88

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata