profil

„Odprawa posłów greckich” jako dramat antyczny o tematyce narodowej.

poleca 85% 908 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

„Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego jest pierwszym polskim dramatem. Utwór powstał prawdopodobnie na prośbę Jana Zamoyskiego, którego uroczystości ślubne miało uświetnić wystawienie dzieła. Akcja dramatu umieszczona jest w starożytnej Troi, ale autor miał na celu przedstawienie współczesnej mu Rzeczpospolitej. Kochanowski był przekonany, że trwałość każdego państwa zależy od praworządności, sprawiedliwości i postawy rządzących. W „Odprawie...” krytykuje posłów i królów.
Treść utworu odwołuje się do mitu trojańskiego, jednego z częściej wykorzystywanych przez tragików greckich, tym samym nawiązuje do wydarzeń z „Iliady” Homera.
Konstrukcja literacka utworu nawiązuje do tradycji tragedii klasycznej. Przejawia się to w wyborze tematu, w kompozycji (trójjedność) i podziale utworu na episodia, czyli odpowiedniki współczesnych aktów, we wprowadzeniu na scenę chóru. Poeta dba o podniosły ton stylu, naśladuje nawet starożytne wzory wersyfikacyjne wprowadzając w trzeciej pieśni chóru tzw. wiersz biały (bezrymowy).
W budowie utworu zachowane są cechy tragedii antycznej:
· "Odprawa posłów greckich" jest dramatem mitycznym zaczerpniętym z "Iliady".
· Zachowana jest czystość gatunku. Podniosłemu stylowi odpowiada treść (akcja dotyczy ważnych wydarzeń dziejowych i rozgrywa się w środowisku królewskim (występuje chór).
· Ograniczona ilość aktorów - trzech na scenie (Kochanowski chcąc utrzymać tę liczbę scenę z rady trojańskiej przekazuje przez relację jednego z posłów).
· Podział sztuki na epejsodiony i stasimony.
· Konstrukcja utworu charakterystyczna dla tragedii antycznej: prolog (monolog Artenora opowiadającegoo sytuacji Troi – po Helenę przybywają posłowie greccy, Parys zwiera zwolenników, przekupuje ich podarkami); zawiązanie akcji (przybycie posłów greckich); punkt kulminacyjny (rada trojańska podejmuje decyzją pozostawienia Heleny w Troi); katastrofa (przepowiednia Kasandry i przyprowadzenie jeńca greckiego przez rotmistrza).
· Zachowanie zasady trzech jedności:
a) miejsca – rzecz dzieje się cały czas na Placu Publicznym przed pałacem Priama. Wieści spoza tego miejsca (np. z obrad Rady Królewskiej) przynoszone są i relacjonowane przez posła;
b) czasu – czas akcji nie przekracza dnia – obejmuje przybycie posłów, dyskusję bohaterów o tym, jaką należy dać im odpowiedź, obrady Rady Królewskiej i odprawę posłów;
c) akcji – akcja zawęża się do wątku politycznego, nie ma tu wyeksponowanych wątków innych: ani miłosnego, ani obyczajowego itp. Ośrodkiem akcji jest pytanie o odpowiedź, jaką należy dać posłom, którzy przybyli po Helenę.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata