profil

Zagadnienia do egzaminu z pedeutologii

poleca 85% 271 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zagadnienia do egzaminu z pedeutologii
1. Pedeutologia jako subdyscyplina pedagogiki.
2. Dorobek polskiej pedeutologii.
3. Kryteria doboru profesorów według Szymona Marycjusza.
4. Zadania dydaktyczno – wychowawcze nauczyciela w szkołach pijarskich.
5. Poglądy pijarów na stosowanie kar wobec uczniów przez nauczycieli.
6. Cechy nauczyciela szkół pijarskich.
7. Komisja Edukacji Narodowej a uwarstwienie nauczycieli („stan akademicki”).
8. Kwalifikacje nauczycieli według postanowień Komisji Edukacji Narodowej.
9. Właściwości moralne i społeczne nauczycieli według postanowień Komisji Edukacji Narodowej.
10. Powinności nauczyciela według Grzegorza Piramowicza.
11. Istota powołania nauczycielskiego w ujęciu J. W. Dawida ( „O duszy nauczycielstwa”).
12. Zygmunt Mysłakowski i jego poglądy dotyczące zawodu nauczycielskiego.
13. Poglądy na osobę nauczyciela według Stefana Szumana.
14. Osobowość nauczyciela według Mieczysława Kreutza.
15. Psychiczne właściwości nauczyciela według Stefana Baleya.
16. Rekrutacja do zawodu nauczyciela.
17. Rola praktyki zawodowej w kształceniu nauczycieli.
18. Współczesne funkcje działalności nauczyciela.
19. Standardy w kształceniu nauczycieli (wymagania kwalifikacyjne).
20. Rodzaje autorytetu nauczycielskiego.
21. Etyka zawodu nauczycielskiego.
22. Pojęcie kompetencji zawodowych nauczyciela.
23. Rodzaje kompetencji profesjonalnych nauczyciela.
24. Zadania i czynności zawodowe nauczyciela.
25. Instytucje kształcenia nauczycieli w Polsce.
26. Instytucje doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce.
27. Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.
28. Kształcenie do mistrzostwa.
29. Wypalenie zawodowe nauczycieli.
30. Koncepcje kształcenia wg D. Fish, Schna.
31. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli.
32. Ustawa Karta Nauczyciela – nauczyciel w prawie oświatowym.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy