profil

Kwasy beztlenowe,Michael Faraday,Murphy Dary,elektroda;

poleca 88% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kwasy beztlenowe: HCl-kwas chlorowodorowy(kwas solny); H2S-kwas siarkowodorowy FeS+2HCl=FeCl2+H2S; kwasy tlenowe:H2SO4-kwas siarkowy(VI); H2SO3-kwas siarkowy(IV); HNO3-kwas azotowy(V); H3PO4-kwas fosforowy(V); H2CO3-kwas węglowy; Kwas+zasada=sól+woda(reakcja zobojętniania); kwas+metal=sól+wodór; tlenek metalu+kwas=sól+woda; tlenek metalu(tl.zasadowy)+tlenek niemetalu(tl.kwasowy)=sól; tlenek niemetalu+zasada=sól+woda; sól+zasada=inna sól+inna zasada; sól+kwas=inna sól+inny kwas; sól+sól=inna sól+inna sól; elektroda-zespół procesów przebiegających na elektrolitach pod wpływem prądu stałego; procesem elektrolizy w wodnych roztworach soli zajmował się Michael Faraday, a procesami przebiegającymi w stopionych solach Murphy Dary; galwanizacja-elektroityczne powlekanie powierzchni metali cienką warstwą innych metali;

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła: