profil

Bohaterska postawa Polaków przyczyniła się do zwycięstwa w II wojnie światowej.

poleca 82% 715 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Wstęp:
-Agresja Niemiec na Polskę, obrona Westerplatte, upadek Oksywia, przyczyny porażki, kapitulacja Warszawy 28 września;
-Teza: Bohaterska postawa okupowanego narodu polskiego przyczyniła się do zwycięstwa nad Niemcami w II wojnie światowej;


2. Argumenty:
-Mimo okupacji kraju, na emigracji funkcjonował polski rząd, który organizował nowe wojsko, pomagał Polakom w kraju(Delegatura Rządu na Kraj – grudzień 1940) i nadzorował walki konspiracyjne w kraju.
-Polacy działali w licznych organizacjach konspiracyjnych i wojskowych (Związek Walki Zbrojnej), zakładali grupy szturmowe, bataliony, m.in.: „Zośka”, „Parasol”, „Wigry”, które organizowały liczne akcje dywersyjne mające na celu osłabienie wroga, Polacy prowadzili silną propagandę przeciw okupantowi(młodzież w „Szarych szeregach”).
-Ci, którzy nie mogli uczestniczyć w organizacjach bojowych stawiali cywilny opór, organizując tajne szkolnictwo, odmawiając wykonania rozkazów okupanta, przyjęcia niemieckiego obywatelstwa, współpracy z okupantem – Niemcy nie posiadali na opanowanych terenach „pełni władzy”.
-Bohaterska postawa Polaków podczas powstania Warszawskiego (1 sierpnia 1944). Polacy, mimo, iż przegrali powstanie, to jednak zadali Niemcom pewne straty, osłabili wroga, a jednocześnie umocnili w sobie wiarę i przekonanie, że Polacy mogą wciąż walczyć z Niemcami i, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.
--Mimo trudnej sytuacji w kraju, za granicą tworzyły się wciąż nowe, polskie oddziały, które walczyły przeciw Niemcom u boku innych armii – Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich(Norwegia), -Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich(Afryka), polscy piloci (Bitwa o Anglię), oraz marynarka wojenna. Polskie oddziały były bardzo pomocne w walce z Niemcami, odnosiły znaczne sukcesy, przyczyniając się tym samym do zwycięstwa nad Niemcami.


3. Potwierdzenie tezy:
-Polacy w kraju przez konspiracje osłabiali wroga i jego pozycję w państwie, w powstaniu Warszawskim pokazali, że będą walczyć za ojczyznę do końca;
-Polacy za granicą w znacznej mierze przyczynili się do zwycięstwa nad Niemcami;
-Bohaterska postawa okupowanego narodu polskiego przyczyniła się do zwycięstwa nad Niemcami w II wojnie światowej;

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta