profil

Strunowce - test

drukuj
poleca 85% 126 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1.Struna grzbietowa spełnia funkcję szkieletową dzięki:


a) turgorowi komórek je budujących


b)napięciu mięśni ją otaczających


c)wysokiemu ciśnieniu płynu który ją wypełnia


d)przesyceniu jej solami wapnia
2.Metameria jest widoczna w budowie ciała lancetnika poza układem:


a)rozrodczym


b)nerwowym


c)mięsniowym


d)wydalniczym
3.W stosunku do płetw parzystych ryb homologiczne są:


a)parzyste fałdy skóry lancetnika


b)parapodia pierścienic


c)odnóża pływne stawonogów


d)kończyny kręgowców
4.Pierwsze strunowce były zwierzętami:


a)które odfiltrowywały pokarm z wody


b)wyposażonymi w cewkę nerwową


c)wyposażonymi w gardziel przebitą szczelinami skrzelowymi


d)nie wykazującymi segmentacji
5.Rozwój skrzeli strunowców związany jest z ich:


a)skórą, która uległa silnemu unaczynieniu


b)gardzielą


c)pierzastymi wyrostkami skórnymi


d)silnie unaczynioną tkanką podskórną
6.Z poniższych stwierdzeń charakteryzujących lancetnika nieprawdziwe jest:


a) jego skrzela służą wymianie gazowej i odcedzaniu cząstek pokarmowych


b)ma on tylko jedem krwiobieg w którym brak jest serca


c)jego strunę grzbietową i cewkę nerwową otaczają osłony łącznotkankowe przypominające kręgosłup


d)w jego mózgu można wyróżnić 5 odcinków
7.Lancetnika różńi od innych kręgowców to, że:


a)ma on tylko jedem krwiobieg


b)nie posiada on odpowiednika żyły wrotnej


c)występuje u niego jama okołoskrzelowa


d)jego struna gzrbietowa jest położona pod cewką nerwową
8.Które z poniższych stwierzdeń charakteryzujących żachwę jest fałszywe:


a)jej larwa jest wolnopływająca a postać dorosła osiadła


b)jej postać dorosła posiada strunę grzbietową


c)jej ciało okryte jest osłonką(tuniką) zbudowaną z substancji podobnej do celulozy


d)może się ona rozmnażać przez pączkowanie postaci dorosłej
9.W rozwoju zarodkowym materiałem do budowy szczęk są:


a)osłony kręgosłupa


b)płytki łącznotkankowe pochodzenia skórnego


c)elementy szkieletowe łuków skrzelowych


d)podniebienie i dno jamy gębowej
10.Szczęki ryb rozwinęły się z ich:


a)pierwszego łuku skrzelowego


b)dwóch pierwszych łuków skrzelowych


c)trzech pierwszych łuków skrzelowych


d)płytek kostnych skóry
11.Minogi śluzice charakteryzują się:


a)brakiem płetw parzystych


b)brakiem szczęk


c)pojedynczym nozdrzem


d)zanikiem oczu
12.Spośród niżej wymienionych zwierząt przedstawicielem ryb trzonopłetwych jest:


a)skoczek mułowy


b)rogoząb


c)latimeria


d)skrzydlica
13.Bezszczękowce pancerne tym różniły się od ryb, że:


a)nie posiadały łuków skrzelowych


b) nie miały płetw parzystych


c)miały tylko jedno nozdrze


d)nie miały struny grzbietowej
14.Łuski karpia są wytworami:


a)martwymi naskórka, podobnie jak włosy


b)martwymi skóry właściwej


c)żywy,mi naskórka, zbudowanymi z tkanki łącznej


d)skóry właściwej, zbudowanymi z żywej tkanki kostnej


e)nie posiadały cewki nerwowej
15.Do ryb chrzęstnoszkieletowych nie należą:


a)tuńczyki i mieczniki


b)rekiny i jesiotry


c)płaszczki i drętwy


d)rekinek psi i koleń
16.Pęcherz pławny ryb jest narządem:


a)słuchowo-równoważnym


b)hydrostatycznym


c)oddechowym


d)spełniającym wszystkie wyżej wymienione funkcje
17.Ryby trzonopłetwe są przodkami:


a)ryb spodoustych


b)tarczowców


c)płazów


d)minogów


e)śluzic
18.Zachowaną w całośći strunę grzbietową posiadają:


a)rogoząb i prapłetwiec


b)śledź i makrela


c)sieja i łosoś


d)karp i brzana
19.Wskaż cechę lub cechy które nie są charakterystyczne dla ryb:


a)zmiennocieplne zwierzęta wodne


b)mogą oddychać skrzelami, płucami i przez skórę


c)jako pierwsze wykształciły ucho środkowe


d)są jajorodne, żyworodne lub jajożyworodne
20.Zęby kręgowców lądowych:


a)są homologiczne do łusek ryb kostnoszkieletowych


b)są homologami do łusek plakoildalnych rekinów


c)powstały jako uwypuklenia ich łuków skrzelowych


d)są kostnymi wyrostkami żeber
21.Którą z poniższych cech można przypisac rybom:


a)niegdy nie opiekują się potomstwem


b)zapłodnienie nastepuje zawsze na zewnątrz ich ciała


c)moga one wykształcać prymitywne łożysko


d)nie wykształciły żeber
22.Pierwszymi płazami były:


a)płazy bezogonowe


b)płazy ogoniaste


c)płazy beznogie


d)latimeria


e)meandrowce
23.W odróżnieniu od ryb płazy:


a)mają ucho wewnętrzne


b)posiadają skórne gruczoły śluzowe


c)posiadają pas miednicowy połączony z kręgosłupem


d)jako pierwsze wykształciły funkcjonujące płuco
24.Ogniwem łączącym ewolucyjnie ryby i płazy jest:


a)sejmuria


b)ichtiostega


c)rogoząb


d)prapłetwiec


e)prapłaziec
25.Ichtiostega nie posiada takich elementów jak:


a)młoteczek i kowadełko


b)linia naboczna


c)kostne łuski w skórze


d)kończyny parzyste


e)płetwa ogonowa
26.Kanały linii nabocznej płazów:


a)zanikły gdyż nie są potrzebne zwierzetom lądowym


b)wystepują u kijanek i płazów ogoniastych


c)są dobrze rozwinięte u osobników dorosłych wszystkich przedstawicieli tej gromady zwierząt
27.Postacie dorosłe płazów mogą oddychać za pomocą:


a)płuc


b)skrzeli


c)unaczynionej skóry
28.Dwa krwiobiegi(nie licząc skórnego) mają tylko:


a)kijanki żab


b)kijanki ropuch


c)dorosłe żaby


d)odmieniec jaskiniowy
29.Przodkami gadów były:


a)płazy zaawansowane ewolucyjnie


b)prymitywne meandrowce


c)płazy beznogie


d)płazy ogoniaste


e)płazy lądowe
30.Wentylacja płuc płazów zachodzi dzięki:


a)ruchom klatki piersiowej


b)umięsnieniu gładkiemu worków płucnych


c)pracy przepony oddzdielającej jamę piersiową od jamy brzusznej


d)ruchom oddechowym dna jamy gębowej


e)pracy oddechowych mięsni brzusznych
ODPOWEDZI:


1A


2B


3A,D


4A,B,C


5B


6D


7C


8B


9C


10A


11B


12C


13C


14D


15A


16B


17C


18A


19A,B,C


20C


21B


22C


23E


24B


25A


26B


27A,B,C


28C


29B


30D


Polecasz? Tak Nie
W słownikach:
Komentarze (1) Brak komentarzy
12.12.2011 (06:09)

masa błędów. robiłam pytania tylko z rybami i od razu rzuciły mi się w oczy takie oto błędy:
1) ryby są zmiennocieplne
2)zapłodnienie może być wewnętrzne (ryby chrzęstnoszkieletowe)
3) pęcherz pławny może oprócz funkcji hydraulicznej może pełnić również funkcję oddechową.

Wszystkich pytań nie przerabiałam, ale pewnie też są błędy.