profil

"Stworzyć więzy" i "zobaczyć sercem" , czy potrafimy wypełnić przesłanie Antoine de Saint-Exupery?

poleca 85% 392 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W 1943 roku Antoine de Saint-Exupery napisał powieść filozoficzną pt. "Mały Książe". Przedstawiona jest w niej wędrówka małego chłopca po innych , obcych mu planetach , dzięki której nawiązuje nowe znajomości i dowiaduje się prawd o życiu. Autor przyjaźń zdefiniował słowami "stworzyć więzy". Po poznaniu przez Małego Księcia lisa obserwujemy rozwijające się między nimi uczucie. Ukazuje nam to jak wiele wymaga czasu i pracy proces nabierania zaufania i wzajemnego poznawania siebie. "Stworzenie więzów" nie jest jednak możliwe bez "patrzenia sercem". Owe patrzenie nie polega na ocenianiu drugiego człowieka ze względu na wygląd zewnętrzny , a na tym by poznawać jego charakter , osobowość , akceptować nie tylko zalety ,ale też i wady. Często wiąrze się z tym zmiana przekonań , pójście na kompromis i stawianie prawd ponad własny honor.

"Lecz oczy są ślepe.Szukać należy sercem" ("Mały Książe")

Współcześni ludzie w pogoni za sławą , karierą i pieniędzmi zatracają duchową sfere życia , zaczynają być obojętni na cierpienia innych , przekładają wartości materialne nad uczucia , a czasem bywa ,że boją się afektów. Zdarza się ,że dobierają przyjaciół kierując się prywatą , a nie patrzą na osobowość danego człowieka. Z tego można wnioskować , że nie istnieją ludzie wierzący w siłę miłości , mający cechy Małego Księcia lub lisa. A jednak... najlepszym przykładem człowieka, który uosabia cechy głównego bohatera powięści Antoine de Saint-Exupery i jego przyjaciela jest Ojciec Jan Paweł II , który wielokrotnie apelował o pokój , a w swoich naukach uświadamiał, że to uczucia , "patrzenie sercem" i "stwarzanie więzów" są najważniejsze w życiu.

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest ;
nie przez to co ma , lecz przez to czym dzieli się z innymi" (Jan Paweł II)

Moim zdaniem każdy z nas powinien głęboko zastanowić się nad myślą Antoine de Saint-Exupery. Winniśmy zacząć doceniać wnętrze człowieka , bo to ono sprawia ,że jesteśmy wyjątkowi i piękni. Każdy z nas w jakimś stopniu ma wręcz obowiązek wypełnić przesłanie Antoine de Saint-Exupery.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta