profil

"Łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę" - pewność zbawienia chrześcijan

drukuj
poleca 85% 188 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Według encyklopedi PWN zbawienie, jest to "termin religijny oznaczający ratunek przynoszony człowiekowi przez bóstwo".

Zbawienie człowieka przez Jezusa Chrystusa jest podstawą chrześcijańskiej wiary. Zbawienie, które jest jedynym ratunkiem i ocaleniem dla grzesznego człowieka. Ocaleniem przed piekłem, przed wiecznym cierpieniem... przed śmiercią.
W Biblii wielokrotnie napisane jest o tym, że to Jezus zbawił człowieka. Syn Boży przyszedł na ziemię, przyjął ludzkie ciało i umarł na Krzyżu, mimo, że nie zgrzeszył ani razu. "On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy" (1J2,2). To właśnie Jezus stał się ofiarą, złożoną przez Boga, aby odkupić mój grzech - każdy grzech! I "nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz4,12). Nie ma innego sposobu na zbawienie człowieka niż uwierzenie w to, że Jezus umarł i zmartwychwstał, odwrócenie się od grzechu i życie dla Jezusa. Żaden człowiek nie jest w stanie zbawić się ani swoimi własnymi wysiłkami, ani wołaniem do jakiegokolwiek innego bożka - tylko w imieniu Jezusa jest zbawienie.

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego."
J3,16-18


Polecasz? Tak Nie
Polecane teksty:
Komentarze (1) Brak komentarzy
30.1.2008 (20:04)

zgadzam sie w 100% i nie rozumiem, jak ktoś moze sie bać śmierci, bo nie wie czy pójdzie do piekła czy do nieba- w Biblii jest wszystko jasno wyłozone, wszystkie warunki ustalone, wystarczy zajrzeć do paru miejsc Słowa Bozego, ale ludzie uważający sie za chrześcijan wolą pocieszać się czysćcem.

bardzo fajna i prosta praca!

Typ pracy