profil

Czy w świetle zjednoczenia Europy patriotyzm jest nadal potrzebny czy jest już tylko zbędnym balastem?

poleca 84% 114 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Jak wszyscy wiedzą, od pierwszego maja 2004 roku Polska należy do Unii Europejskiej. Po długich rozważaniach doszłam do wniosku, iż w świetle zjednoczenia Europy patriotyzm jest już tylko zbędnym balastem.
Przyszła Europa to wspólnota narodów, które są ze sobą ściśle związane ekonomicznie, politycznie i społecznie. Mają wspólne interesy, jednocześnie zachowując własną tożsamość, odrębność kulturową, szanując swoją historię. Nikt z nas zapewne nie lubi przemocy, a skąd ona się bierze? Z różnic. Z tego, że któremuś z narodów nie podoba się to, że jesteśmy inni. To nie jest powód do mordowania! Jeśli pokażemy światu, że chcemy być równi, że jesteśmy równi, może to zapobiec sporom. Ludzie muszą sobie uświadomić, że wszyscy jesteśmy tacy sami!
Teraz z większą łatwością przekraczamy granice, możemy pracować w innym kraju, a już niedługo wszędzie będzie taka sama waluta. Świat idzie do przodu, rozwija się. Rozwija się również Europa, która chcąc znaczyć coś w świecie musi poddać się procesowi integracji. Tylko państwa współpracujące ze sobą mają szansę zaistnieć na arenie międzynarodowej. Integracja Polski z Unią Europejską jest sprawą całego społeczeństwa, szczególnie młodych Polaków wchodzących dopiero w życie. Dlaczego? Otóż przed młodzieżą otworzyły się drzwi wszystkich europejskich szkół i uczelni. Można studiować na dowolnej uczelni w unijnym kraju.
Polska będąc w UE zdecydowanie wzmocniła swoją suwerenność narodową, ponieważ ma ona dzisiaj głównie wymiar ekonomiczny. Każde państwo ma tyle autonomii, ile ma siły i jaki jest jego potencjał: ekonomiczny, obronny, ludzki. Samotnie byłoby trudno budować dostatni i zasobny kraj. Musimy korzystać z pomocy innych europejskich państw, z ich wieloletnich obserwacji i doświadczeń. Moim zdaniem wszyscy ludzie są jednością! Szczególnie teraz, kiedy zjednoczyliśmy się w Unii, nie powinniśmy stwarzać barier międzyludzkich. Każdy naród ma swoją kulturę i wiarę, tego nie powinniśmy zatracić, to powinniśmy pielęgnować. Lecz to, aby oddawać życie za własny kraj, jest niepotrzebne. Każdy jest człowiekiem, każdy jest taki sam, więc obojętne czy będziesz Niemcem, Grekiem, Polakiem czy Belgiem, będziesz miał prawo do życia, rodziny, wiary i radości!
Przytoczone argumenty wystarczą, by stwierdzić, że ważniejsze od patriotyzmu jest zjednoczenie, poznanie nowych kultur, pokonanie granic i pokochanie Europy jak swoją ojczyznę! Patriotyzm to coś, co dzieli narody, dlatego uważam go za zbędny balast.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Gramatyka i formy wypowiedzi