profil

Międzynarodowe próby ograniczenia konfliktów zbrojnych - Organizacja Narodów Zjednoczonych.

poleca 82% 717 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Organizacja Narodów Zjednoczonych została utworzona 26.06.1945 roku w San Francisco przez 51 państw w tym Polskę. Do głównych celów ONZ należy:
- zapewnienie na świecie pokoju, bezpieczeństwa
- organizowanie i koordynowanie wszechstronnej współpracy międzynarodowej
- ochrona praw człowieka

Podstawowe organy ONZ:
- Zgromadzenia Ogólne - składa się z przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich, obraduje na dorocznych sesjach zwyczajnych
- Rada Bezpieczeństwa odpowiedzialna za utrzymanie międzynarodowego pokoju w jej skład wchodzi 5 członków stałych (USA, Francja, Chiny, Rosja) oraz 10 wybieranych na dwa lata
- Rada Gospodarczo-Społeczna koordynuje działalność organizacji współpracujących z ONZ oraz nadzoruje pracę programów i funduszy specjalnych
- Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości rozstrzyga spory pomiędzy państwami członkowskimi w jego skład wchodzi 15 sędziów wybieranych na okres 10 lat
- Sekretariat główny organ administracyjny na czele, którego stoi sekretarz generalny wybierany przez Zgromadzenie Ogólne

Wybrane organizacje współpracujące z ONZ:
- FAO- Organizacja Do Spraw Dożywiania i Rolnictwa
- IAEA Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
- IBRD Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
- ICAO Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego
- ILO Międzynarodowa Organizacja Pracy
- IMF Międzynarodowy Fundusz Walutowy
- UNESCO Organizacja Narodów Zjednoczonych Do Spraw Nauki,Oświaty i Kultury
- WHO Światowa Organizacja Zdrowia
- WMO Światowa Organizacja Materologi
- WTO Światowa Organizacja Handlu

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta