profil

PIS historia program polityczny struktura i działacze

poleca 85% 288 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Prawo i sprawiedliwość jest polską partią polityczną, która powstała 13.06.2001r. Jest to partia prawicowa, natomiast działacze PiSu wywodzą się z ruchu solidarnościowego z lat 80tych , z większości środowisk dawnej AWS (PC, SKL i ZChN) i ROP. Założycielami PiSu są bracia Jarosław i Lech Kaczyńscy. Impulsem do założenia nowego ugrupowania była duża popularność ówczesnego ministra sprawiedliwości- Lecha Kaczyńskiego w badaniach opinii publicznej.
Historia:
-W wyborach do Sejmu 23.09.2001r. (z listy Pis startowali też członkowie Przymierza Prawicy) Pis uzyskał 9,5% głosów co dało 44 mandaty poselskie. 2.06.2002r. po długich negocjacjach Przymierze Prawicy ostatecznie przyłączyło się do PiSu.
-20.06.2002r. Prawo i Sprawiedliwość zawarło koalicję wyborczą do sejmików wojewódzkich (z wyjątkiem mazowieckiego) z Platforma Obywatelską. Koalicja ta odnotowała niski wynik w wyborach (16% ważnych głosów), co spowodowane było w dużej mierze przez brak reklamówek telewizyjnych. Duży wpływ na wynik miał też fakt, iż wyborcy Platformy niekoniecznie chcieli oddawać głosy na wspólną listę z PiS, zwolennicy PiSu zaś poparli kandydatów LPR. W efekcie tamtych wyborów PiS współrządziło w województwie mazowieckim, małopolskim, dolnośląskim i pomorskim. W wyborach samorządowych Lech Kaczyński został prezydentem Warszawy.
-W wyborach do Parlamentu Europejskiego 13.06.2004r. PiS uzyskało 12,67% głosów i 7 mandatów. Eurodeputowani PiSu uchodzą w skład Unii na rzecz Europy Narodów.
-25.09.2005r. Pis zwyciężyło w wyborach parlamentarnych zdobywając 26,99% głosów.
-23.10. 2005r. kandydat PiS- Lech Kaczyński wygrał drugą turę wyborów prezydenckich (54,04% głosów). Uzyskał duże poparcie we wschodniej i południowej Polsce. Głosowały za nim głównie środowiska wiejskie i małomiejskie, ludzie słabiej wykształceni i starsi. Miał duże poparcie ze strony kleru katolickiego, w tym wpływowej radiostacji Radio Maria.
-21.01.2006r. LPR, Samoobrona i PiS podpisały Pakt Stabilizacyjny, który miał zapewnić stabilizację polityczną oraz umożliwić przeprowadzenie niezbędnych działań zmierzających do naprawy państwa i rozwiązania problemów społecznych dzisiejszej Polski takich jak nędza, bezrobocie, brak mieszkań dla rodzin o przeciętnych i niższych niż przeciętne dochodach, dyskryminacja wsi, kryzys oświaty wiejskiej, nikłe środki przeznaczone na kulturę i naukę. Jednakże pakt ten zakończył się niepowodzeniem.
-2.02.2006r. prezes Pis Jarosław Kaczyński wysunął propozycję Bloku Naprawy Państwa. Miała to być koalicja parlamentarna skupiająca ugrupowania PiSu, PO, LPRu, PSLu oraz Samoobrony (czyli wszystkich klubów V kadencji Sejmu RP prócz SLD). Koalicja BNP miała być zapleczem rządu Kazimierza Marcinkiewicza w parlamencie. Miała realizować zadanie naprawy państwa polskiego i program koalicyjny . Miała stanowić kontynuację paktu stabilizacyjnego zaproponowanego wcześniej również przez Jarosława Kaczyńskiego.
Program polityczny:
PiS postuluje zwiększenie bezpieczeństwa w państwie głównie poprzez zaostrzenie kar za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu. PiS chce także przywrócenia kary śmierci. Partia walczy z korupcją (inicjatywa utworzenia Urzędu Antykorupcyjnego, wprowadzenie zasady jawności oświadczeń majątkowych polityków i urzędników) oraz chce upublicznić nazwiska wszystkich peerelowskich agentów służb specjalnych. PiS postuluje utrzymanie bezpłatnej edukacji w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich, utrzymanie bezpłatnej służby zdrowia, popiera udział polskich żołnierzy w Iraku. Natomiast partia sprzeciwia się legalizacji eutanazji, aborcji, miękkich narkotyków i rejestracji związków homoseksualnych. W kwestiach gospodarczych ma poglądy lewicowe. Opowiada się za gwarantowaniem bezpieczeństwa socjalnego obywatelom przez państwo i jego interwencjonizmem w ramach gospodarki rynkowej. PiS proponuje m.in. wprowadzenie dwóch stawek podatku PIT (18% i 32%), wprowadzenie ulg podatkowych ze względu na ilość dzieci w rodzinie, utrzymanie zróżnicowanych stawek podatku VAT przy jednoczesnym obniżaniu stawki podstawowej, kontynuowanie prywatyzacji z wyłączeniem kilkudziesięciu spółek o strategicznym znaczeniu dla państwa. PiS sprzeciwia się cięciom w wydatkach socjalnych, a także proponuje wprowadzenie systemu gwarantowanych przez państwo kredytów na cele mieszkaniowe. PiS zaprezentował całościowy projekt nowej konstytucji przewidujący m.in. przyznanie prezydentowi prawa wydawania na wniosek Rady Ministrów rozporządzeń z mocą ustaw, zmniejszenie Sejmu i Senatu, likwidację Rady Polityki Pieniężnej.
Struktura i działacze:
Honorowym prezesem partii był Lech Kaczyński, który zrezygnował z pełnienia tej funkcji po wyborze na Prezydenta RP. Obecnie prezesem partii i przewodniczącym Zarządu Głównego jest Jarosław Kaczyński, natomiast wiceprezesami PiSu są: Ludwik Dorn, Marek Jurek, Adam Lipiński i Kazimierz Michał Ujazdowski. Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego obecnie jest Przemysław Gosiewski. W 2001r. był nim Kazimierz Marcinkiewicz- współczesny premier, w latach 2001-2003 Jarosław Kaczyński, natomiast w latach 2003-2005- Ludwik Dorn. W skład Komitetu Politycznego, stanowiącego ścisłe kierownictwo partii, poza wyżej wymienionymi, wchodzą: Wojciech Jasiński, Mariusz Kamiński, Stanisław Kostrzewski, Marcin Libicki, Zbigniew Wassermann. Innymi znanymi działaczami PiSu są: Adam Bielan, Michał Kamiński, Marian Piłka, Konrad Szymański, Artur Zawisza oraz Zbigniew Ziobro.
Organizacją młodzieżową partii jest Forum Młodych PiS, którego przewodniczącym od 28.02.2005r. jest Adam Hofman, który zastąpił Maksa Krakowskiego.
Jedynymi prezesami omawianej partii byli założyciele w latach 2001-2003- Lech Kaczyński, natomiast od 2003r. do teraz- Jarosław Kaczyński. PiS nigdy nie przeciwstawiało się wstąpieniu Polski do UE. Posłami do Parlamentu Europejskiego z tej partii są: Adam Bielan, Anna Fatyga, Mieczysław Janowski, Marcin Libicki, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański.
Bibliografia:
www.pis.org.pl
encyklopedia PWN
„Co z tą Polską?”- T.Lis


Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty