profil

Nowe idee XIX w.-komunizm.

poleca 85% 719 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

NOWE IDEE XIX WIEKU

a)wynalazki XIXw.

Zmiana sposobu produkcji polegające na przejściu od manufaktury do przemysłu zmechanizowanego nosi nazwę rewolucji przemysłowej. Wprowadzenie maszyn stało się jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach ludzkości. Skutki były olbrzymie i objęły wiele dziedzin życia. Mechanizacja przyspieszyła produkcję oraz zwiększyła jej wydajność. Dzięki temu towary rzadkie i drogie stały się popularne i tanie. Produkcja przemysłowa przyniosła kres manufakturom. Niektóre z nich przekształciły się w fabryki- nowoczesne zakłady przemysłowe. Inne nie wytrzymały konkurencji i upadły. Produkcja rzemieślnicza straciła swoje dotychczasowe znaczenie, ale nie zanikła. Najwcześniej, bo już u schyłku XVIII w. i XIXw. nastąpiły zmiany w przemyśle włókienniczym,hutnictwie i górnictwie. W drugiej połowie XIX w. pojawiły się nowe dziedziny przemysłu na przykład chemiczny czy farmaceutyczny. Rewolucja przemysłowa była możliwa dzięki postępowi technicznemu a przede wszystkim wykorzystaniu nowych źródeł energii do napędu maszyn. Początkowo stosowano energię pary wodnej jednakże ten sposób był niewygodny w użyciu. Poszukiwano innych rodzajów energii. Zastosowanie energii elektrycznej stało się milowym krokiem postępu technicznego. Ten rodzaj energii był wiele wygodniejszy w użyciu. Możliwość przesyłania jej na znaczne odległości umożliwiła mechanizację małych średnich warsztatów wytwórczych. Zastosowanie elektryczności oraz skonstruowanie telefonu(Graham Bell 1876 r.) i radia(Wilhelm Marconi, Aleksander Popow 1895 r.) zapoczątkował nową epokę- epokę telekomunikacji. Masowa produkcja stworzyła nowy problem- zbyt towarów. Aby dotrzeć do klienta szybciej niż konkurencja należało rozwijać środki transportu. W 1825 r. wyprodukowano pierwszą lokomotywę, natomiast w 1830 r. uruchomiono pierwszą linie kolejową o znaczeniu gospodarczym Liverpool- Manchester. Energia parowa znalazła również zastosowanie w żegludze. W 1838 r. pierwszy statek parowy przepłynął Atlantyk, z Wielkiej Brytanii do Ameryki. Transport morski odgrywał duża rolę szczególnie w państwach posiadających kolonie. Budowano szybsze statki oraz kanały. W 1869r. otwarto o Kanał Sueski a w 1914 Kanał Panamski. Wielkim krokiem w rozwoju transportu było zastosowanie nowego paliwa- ropy naftowej. Wykorzystano ją na wielka skale w silniku wynalezionym przez Daimlera a potem przez Diesla.
Wynalazki te zapoczątkowały nową erę rozwoju komunikacji. Silnik spalinowy zrewolucjonizował nie tylko transport drogowy, ale także umożliwił rozwój lotnictwa. Wynalazki początkowo były dziełem amatorów i entuzjastów a niekiedy przypadku. Z czasem jednak zaczęto prowadzi systematyczne badania naukowe i zakładano instytucje i laboratoria. Potęga gospodarcza w XIX w. była Japonia. Wielki postęp dokonał się nie tylko w przemyśle, ale i w rolnictwie. Było to związane z uwłaszczeniem chłopów w wielu krajach Europy. Stali się oni pełnoprawnymi właścicielami użytkowanej ziemi. Wpłynęło to pozytywnie na dążenie do zwiększenia produkcji rolnej. Rozwój przemysłu nie pozostał bez wpływu na zmiany w gospodarce rolnej. Wieś to przecież świetny rynek zbytu. Tak więc fabryki rozpoczęły produkcje na wielką skalę nowoczesnych maszyn rolniczych(pługi, snopowiązałki, siewniki, młockarnie, sieczkarnie, kopaczki do ziemniaków). W połowie stulecia zaczęto stosować nawozy sztuczne. Podnoszono żyzność gleby poprzez meliorację(osuszanie i sztuczne nawadnianie). Znana trójpolówkę zastąpiono płodozmianem, dzięki czemu znikły ugory. Rewolucja w rolnictwie nie ogarnęła całego rolnictwa. Nowoczesne metody stosowano głównie w państwach europy Zachodniej i U.S.A. Znacznie wolniejszy był rozwój we wschodniej Europie. Zakładów przemysłowych nie budowano na terenie całego kraju tylko w wybranych ośrodkach. Zazwyczaj powstanie dużego zakładu wiązało się z budowa następnych, które wykorzystywały jego zasoby lub dostarczały produktów lub półfabrykatów. W pobliżu fabryk powstawały osiedla, w których mieszkali robotnicy. Niewielkie osady rozrastały się w pokaźne miasta. Liczba mieszkańców miast europejskich powiększała się dzięki przybyszom z wsi, którzy zdecydowali się przenieść do miasta ze względu na zmiany w rolnictwie. W Ameryce miasta zasiedlane były głównie przez emigrantów. Chicago w ciągu 60 lat przekształciło się z maleńkiej wsi w ogromne miasto. N skutek rozwoju miast urbanizacji liczba ludności w miastach przewyższała liczbę ludności na wsi.

b)partie chłopskie

Zaczęły powstawać partie chłopskie, które broniły interesów ludności wiejskiej. Partie te skupiały bogatszych chłopów i walczyły o interesy chłopów.

c)klasa robotnicza

inaczej klasa społeczna. Należeli do niej drobni przedsiębiorcy. Klasa ta miała na celu polepszenie życia robotników. Wywalczono skrócenie dnia pracy, ograniczono zatrudnianie dzieci, kobiet, przyznano prawo do ubezpieczeń od wypadków przy pracy. Robotnicy mogli zakładać związki zawodowe broniące ich interesów a nawet mogli strajkować.

d)komunizm i socjalizm

Wielu myślicieli, polityków i pisarzy zauważyło ciężki los robotników. Próbowali im pomóc poprzez działalność dobroczynną, ale to okazało się niewystarczające. Dwaj niemieccy myśliciele i działacze polityczni, Karol Marks i Fryderyk Engels, sformułowali nową teorię. Założyli, że wyzysk i bieda znikną dopiero wtedy, gdy zostanie zniesiona własność a środki produkcji, czyli przedsiębiorstwa, banki oraz ziemia, staną się własnością społeczną. Uważali, że robotnicy muszą dokonać rewolucji, która obali ustrój społeczno-gospodarczy oparty na własności prywatnej i przewadze burżuazji. Radzili robotnikom, aby tworzyli swoje organizacje, czyli partie polityczne w celu lepszego przygotowania się do rewolucji. Poglądy te zyskały w szybkim czasie zwolenników. Nazywano ich socjalistami lub komunistami.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata