profil

Monarchia despotyczna w Egipcie.

poleca 83% 858 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Monarcha despotyczna to monarcha która ma władzę nieograniczoną. Decyduje o życiu i śmierci swoich poddanych, o wysokości podatków, o wojnie lub pokoju - natomiast sam nie podlega stanowionym przez siebie prawom. Ten system występował m.in w starożytnym Egipcie, gdzie takim monarchą był faraon.

1. Państwo składa się z 3 najważniejszych elementów:
- terytorium,
- społeczeństwo,
- władza.

2. Państwo Egipskie powstało, ponieważ istniała konieczność budowy i kontrolowanie systemu inwigilacyjnego.

3. Na czele państwa stał faraon-władca despotyczny - sprawował on nieograniczoną władzę (ustanawiał prawa, ale sam im nie podlegał, był najwyższym kapłanem, najwyższym dowódcą wojsk i najwyższym sędzią.

4. Symbolem władzy despotycznej były piramidy.

5. Monarchia despotyczna - ustrój w którym władca sprawuje nieograniczoną władzę i nie podlega prawom stanowionym przez siebie.

6. Struktura (układ) społeczna w Egipcie:

                          FARAON
------------
WEZYR
------------------
URZĘDNICY, KAPŁAN,
OFICEROWIE
-------------------------------
CHŁOPI, KUPCY, RZEMIEŚLNICY,
ŻOŁNIERZE
------------------------------------------------
NIEWOLNICY

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
(0) Brak komentarzy

Treść sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta