profil

Ozon

poleca 91% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wiele osób wyjeżdża na urlop do krajów, gdzie klimat jest gorący i słoneczny. Za opalanie skóry odpowiedzialne jest promieniowanie ultrafioletowe docierające od Słońca; jednak większość tego promieniowania, na szczęście dla naszej skóry, zostaje pochłonięta przez warstwę ozonową. Warstwa ta skutecznie chroni Ziemię i całkowicie pochłania ogromnie niebezpieczną część promieniowania ultrafioletowego, zwanego UV-C oraz częściowo chroni nas przed nadmiarem promieniowania ultrafioletowego, zwanego UV-B (likwidacja tej ochrony zagraża ludzkiemu zdrowiu. Do atmosfery dostają się produkty ludzkiej działalności i skład atmosfery ulega zmianom. Dla części atmosfery - warstwy ozonowej -zagrożeniem jest przemysłowa działalność człowieka. Głównymi czynnikami powodującymi zmniejszenie warstwy ozonowej są freony. Freony są związkami chemicznymi - to fluorochlorowe pochodne metanu lub etanu. Są gazami odznaczającymi się dużą trwałością chemiczną, mogą pozostawać w atmosferze nawet
przez 100 lat.

Naukowcy badają zjawiska zmniejszania się ozonu w stratosferze prowadząc obserwacje z Ziemi i z satelitów, wysyłając balony-sądy oraz wykorzystując przyrządy pomiarowe na pokładach samolotów docierających do stratosfery. Wokół Antarktydy widoczne są obszary atmosfery, gdzie nastąpiło zmniejszenie się grubości warstwy ozonowej, a nad centrum Antarktydy zaobserwować można prawie całkowity zanik tej warstwy - jest to "dziura" ozonowa. "Dziura" tworzy się cyklicznie, mniej więcej we wrześniu - październiku i ta jej szczególna właściwość powodowała, że przez wiele lat naukowcy przypisywali zjawisku charakter naturalny. Zjawisko rozszerzania się "dziury" niepokojąco pogłębia się. Ten wywołany przez człowieka efekt jest tym bardziej niepokojący, że mogą go pogłębiać czynniki naturalne - na zmniejszenie się ilości ozonu w warstwie ozonowej wpływają wybuchy wulkanów.

Zniszczenia warstwy ozonowej można uniknąć. Istnieją alternatywy dla wszystkich zastosowań freonu. Na przykład rozpylacze aerozolowe, w których używa się freonu, można zastąpić rozpylaczami działającymi na zasadzie nieszkodliwej dla środowiska pompki. Pianki, które służą do opakowań, można produkować bez freonu. Ludzie zaczynają się zastanawiać, czy naprawdę potrzebne są te wszystkie opakowania, w których sprzedaje się towary -większość z nich stanowi jedynie dekorację i nie służy żadnym celom użytkowym. Freon z zużytych lodówek i klimatyzatorów może być użyty ponownie -gdy pobierzemy go ze starego urządzenia, możemy zastosować w nowym.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty