profil

Reakcje chemiczne - I klasa

poleca 84% 1849 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Reakcje egzotermiczne:
2Mg + O2 = 2MgO
CH4 + 2O2 ® CO2 + 2H2O
Zn + 2HCl ® ZnCl2 + H2
Fe + 2HNO3 ® Fe(NO3)2 + H2
2NaOH + H2SO4 ® Na2SO4 + H2O
KOH + HNO3 ® KNO3 + H2O

Reakcje endotermiczne:
2HgO ® 2Hg + O2
Cu(OH)2 ® CuO + H2O
N2 + O2 ® 2NO 2% produktu przy 2000C
H2 + J2 ® 2HJ
CaCO3 ® CaO +CO2
NH4 HCO3 ® NH3 + CO2 + H2O
wodorowęglan
amonu
(proszek do pieczenia)

Reakcje egzoenergetyczne:
a) ogniwo wolty:
Zn + 2H ® Zn +H2 + en. elektryczna
b) chemiluminescencja:
P4 + 5O2 ® 2P2O5 + en. świetlna

Reakcje endoenergetyczne:
a) fotoliza światła :
AgNO3 + HCl ® AgClŻ + HNO3
Zbliżamy żarówkę 500 VAT żarówkę i obserwujemy zmianę barwy osadu z białej na szarą
b) elektroliza CuCl2:
CuCl2 ® Cu + 2Cl
(-)k Cu + 2e ® Cu
(+)a 2Cl + 2e ® Cl2

Tiosiarczan sodu:
Na2S2O3 + H2SO4 ® Na2SO4 + S +SO2 + H2O
Produkt: siarka koloidowa

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Ciekawostki ze świata