profil

Wiosna Ludów

poleca 85% 844 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Wiosna Ludów

Wiosna Ludów-1848-1849 ogarnęła Wiele krajów Europy. FRANCJA-luty-Obalono monarchie, proklamowano Republikę, prawo wyborcze wprowadzono Powszechne- czerwiec- zbuntowanie Robotników- powstanie upadło.BERLIN- marzec- zwołanie zgr.Narodowego i nadanie konstytucji.W innych obszarach niemieckich doszłoDo zamieszek co sprawiło zebranieSię Ogólnoniemieckiego Parlamentu Lecz próba
zjednoczenia Niemiec(uwłaszczenia chłopów też) nie powiodła się .AUSTRIA- cesarz wprowadził konstyt.Odsunął znienawidzonego
kande.Klemensa Metternicha od władzy Gdy wzmocnił swe siły odwołał Większość reform i brutalnie stłumiłPowstanie toczyli walki
z WĘGRAMI Którzy ogłosili niepodległość. WĘGRY Zostały pokonane przy pomocy WojskRosyjskich. Spośród reform najtrwalszą Była uwłaszczenie chłopów. WŁOCHY-Walczono z absolutyzmem i domagano się Zjednoczenia. Władcy dali zgodę na Konstytucje, ale potem cofali swojeUstępstwa. Polacy po wiośnie ludówPowoływali organy władzy. Rozpoczęto Tworzenie tworzenia wojska na którym na czele Stał Ludwik Mierosławski. Odnieśli sukces Z Prusami w bitwach pod Mirosławcem I Sokołowem. Jednak potem Polacy Zrezygnowali z dalszych walk.
Polacy mieli zgodę na organizacje (Liga Polska).Polacy walczyli z Węgrami przeciwko Austrii Wzięło tu udział 3 tys. os. Najsłynniejszą
Był Józef Bem został mianowany naczelnym Wodzem. Ważną rolę też odegrał Henryk Dembiński i Wojciech Chrzanowski w walkach
(Niemcy, Włochy) /Rozbudzenie świadomości Narodowej, likwidacja pańszczyzny , uwłaszczenie Chłopów, niepodległość Emisariusze- tajni wysłannicy Towarzystwo Demokratyczne Polskie-Można dokonać odbudowę narodu przy poparciu Innych państw (zakładali zniesienie pańszczyzny I uwłaszczenie chłopów, Gromady Ludu Polskiego-Likwidacje przywilejów szlachty i zniesienie Własności prywatnej) Wielka emigracja-Kraj opuściło 10 tys. Os. (Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński. Walka o niepodległość- powstały
spiski(Szymon Konarskie- zebrał prawie 3 tys. Spiskowców, Piotr Ściegienny 1846 Próby walk skończyły się niepowodzeniem Edward
Dembowski- procesja na Galicję by Namówić chłopów do walki stłumioną przez Austrię. RABACJA- zbrojne wystąpienie Chłopów (galicyjskich)
przeciwko szlachty. Manifest- znosił przywileje, zapowiadał uwłaszczenie

Biliografia:
Encyklopedia PWN
Podręcznik do Historii klasy 3 gm.
Notatki z lekcji
Encyklopedia Powszechna Wiem 2005

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta