profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cechy Niziny Mazowieckiejpoleca80%
Geografia

Nizina Mazowiecka

KRAJOBRAZ- UKSZTAŁTOWANIE TERENU Jest to największa kraina geograficzna Polski. Jej krajobraz ukształtowany został w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. Pozostałością po tym zlodowaceniu są pasma moren czołowych warstwa moreny dennej,...poleca83%
Geografia

Nizina Mazowiecka

Nizina Mazowiecka to kraina położona w środkowo-wschodniej Polsce, a dokładniej - we wschodniej części Nizin Środkowopolskich, u zbiegu Wisły, Narwi oraz Bugu. Na nizinie tej znajdują siępoleca85%
Geografia

Nizina Mazowiecka

Nizina Mazowiecka jest jedną z największych pod względem powierzchni krain Polski. Stanowi ona fragment rozległego, równoleżnikowego pasa nizinnego zwanego Krainą Wielkich Dolin. Spośród wielupoleca79%
Geografia

Nizina Mazowiecka

Nizina Mazowiecka , mimo dużego udziału obszarów równinnych, jest zróżnicowana pod względem krajobrazu. Zawdzięcza to często występującym formom rzeźby polodowcowej. Najmniej urozmaicona jest środkowapoleca80%
Geografia

Nizina Mazowiecka

, czyli ma pierwsze miejsce w kraju pod względem ilości mieszkańców, ale piąte jeśli chodzi o gęstość zaludnienia. Nizina Mazowiecka to historyczna dzielnica Polski zamieszkiwana niegdyś przezpoleca78%
Geografia

Nizina Mazowiecka

Informacje wstępne Przeszłość geologiczna Nizina Mazowiecka leżąca w dorzeczu Wisły jest największą pod względem powierzchni krainą geograficzną Polski. Jest to rozległa