profil

Czy XVI wieczna Europa to początek jedności czy rozłamu?

poleca 86% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wiara jest w życiu człowieka bardzo ważna jak to powiedział Soren Kierkegaard „Bez wiary potykamy się o źdźbło słomy, z wiarą przenosimy góry.” Zgadzam się z tym stwierdzeniem, ponieważ wiara daje nam wielką siłę pomagającą zmagać się z przeciwnościami. W XVI wieku w Europie ludzie zaczęli bliżej interesować się religią i wiarą, zaczęto wymyślać nowe odłamy religijne. W poniższych argumentach będę się starał odpowiedzieć na pytanie czy XVI wiek w Europie to początek jedności czy rozłamu.
Pierwszym argumentem na korzyść stwierdzenia, że był to początek rozłamu jest wystąpienie Marcina Lutra w 1517 roku. Luteranizm znalazł wielu zwolenników i wiara w Niemczech podzieliła się na dwa odłamy luteranizm i katolicyzm.
Kolejnym argumentem niech będą wojny: chłopska 1524-1525 i domowa 1546-1547. Chłopi sprzeciwiali się takiemu traktowaniu żądali sprawiedliwości, zniesienia dziesięcin i przywilejów feudalnych. Rywalizacja o wpływy między katolikami a protestantami tak nazywano zwolenników Luteranizmu doprowadziła właśnie do wojny domowej.
Krwawy przebieg reformacji we Francji będzie następnym argumentem potwierdzającym, że doprowadziło to do rozłamu. Stanęły tam przeciwko sobie dwie grupy hugenotów- protestanci i gwizjusze- katolicy. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że długoletnie spory i niechęć katolików do porozumienia, doprowadziły do rzezi protestantów, 24 sierpnia 1572 miała miejsce tzw. Noc Świętego Bartłomieja.
Na korzyść tego, że zaczął się rozłam religijny są dwa prądy Anglikanizm w Anglii i Kalwinizm- Szwajcaria, Niderlandy i Francja. Te odłamy odbiegały od katolicyzmu, mimo to, znalazły wielu zwolenników nawet w osobach na najwyższym szczeblu w państwie.
Przejdę teraz do drugiego zagadnienia a więc, pierwszym argumentem za tym, że XVI wiek był początkiem jedności są pokoje religijne zawarte między katolikami a protestantami w 1555 w Augsburgu przyniósł on ostateczne rozwiązanie zawiłych kwestii religijnych na terenie państwa niemieckiego, przyjęto zasadę cuius regio, eius religio ( czyje panowanie, tego religia). We Francji natomiast wydano edykt nantejski 1598, który gwarantował hugenotom wolność wyznania, dostęp do wszystkich urzędów, szpitali, szkół i uniwersytetów, zaprzestano nękania ich. Chciałbym podkreślić, że edykt zakończył wojny religijne na teranie Francji.
Kolejnym argumentem potwierdzającym stwierdzenie w powyższym argumencie są skutki kontrreformacji- reformy kościoła katolickiego. Reforma ta uporządkowała reguły i potwierdziła dogmaty religijne przywrócono dyscyplinę wśród duchowieństwa i co najważniejsze przyczyniła się do odnowy i wewnątrz scalenia Kościoła katolickiego.
W podsumowani mogę stwierdzić, że po przeanalizowaniu tego zagadnienia odpowiedź na pytanie postawione w temacie nie jest łatwa, ale po większym zastanowieniu doszedłem do wniosku, że XVI wiek był początkiem rozłamu religijnego w Europie zaczym przemawia większość argumentów i taka jest moja końcowa teza.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty