profil

Czasowniki francuskie

poleca 85% 283 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PRLER (mówić)
Je parle (Ja mówię)
Tu parles (Ty mówisz)
Il/Elle parle (On/Ona mówi)
Nous parlons (Oni mówią)
Vous parlez (Wy mówicie)
Ils/Elles parlent (Oni/One mówią)

AIMER (lubić)
J'aime (Ja lubię)
Tu aimes (Ty lubisz)
Il/Elle aime (On/Ona lubi)
Nous aimons (Oni lubicie)
Vous aimez (Wy lubicie)
Ils/Elles aiment (Oni/One lubią)

S'APPELER (nazywać się)
Je m'appelle (Ja się nazywam)
Tu t'appelles (Ty się nazywasz)
Il/Elle s'appelle (Oni/One się nazywają)
Nous nous appelons (Oni się nazywacie)
Vous vous appelez (Wy się nazywacie)

SE LEVER (wstawać)
Je me leve (Ja wstaję)
Tu te leves (Ty wstajesz)
Il/Elle se leve (On/ona wstaje)
Nous Nous levons (Oni wstają)
Vous vous levez (Wy wstajecie)

AVOIR (mieć)
J'ai (Ja mam)
Tu as (Ty masz)
Il/Elle a (On/One mają)
Nous avons (Oni mają)
Vous avez (Wy macie)
Ils/Elles ont (Oni/One mają)

ÊTRE (być)
Je suis (Ja jestem)
Tu es (Ty jesteś)
Il/Elle est (On/Ona jest)
Nous sommes (Oni są)
Vous êtes (Wy jesteście)
Ils/Elles sont (Oni/One są)

ALLER (iść, jechać)
Je vais (Ja idę, jadę)
Tu vas (Ty idziesz, jedziesz)
Il/Elle va (On/Ona idzie, jedzie)
Nous allons (Oni idą, jadą)
Vous allez (Wy idziecie, jedziecie)
Ils/Elles vont (Oni/One idą, jadą)

FAIRE (robić, wykonać)
Je fais (Ja robię, wykonuję)
Tu fais (Ty robisz, wykonujesz)
Il/Elle fait (On/Ona robi, wykonuje)
Nous faisons (Oni robią, wykonują)
Vous faites (Wy robicie, wykonujecie)
Ils/Elles font (Oni/One robią, wykonują)

POUVOIR (móc)
Je peux (Ja mogę)
Tu peux (Ty możesz)
Il/Elle peut (On/Ona może)
Nous pouvons (Oni mogą)
Vous pouvez (Wy możecie)
Ils/Elles veulent (Oni/One mogą)

VOULOIR (chcieć)
Je veux (Ja chcę)
Tu veux (Ty chcesz)
Il/Elle veut (On/Ona chce)
Nous voulons (Oni chcą)
Vous voulez (Wy chcecie)
Ils/Elles veulent (Oni/One chcą)

PRENDRE (brać, wziąć)
Je prends (Ja biorę)
Tu prends (Ty bierzesz)
Il/Elle prend (On/ona bierze)
Nous prenons (Oni biorą)
Vous prenez (Wy bierzecie)
Ils/Elles prennent (Oni/One biorą)

VENIR (przyjść)
Je viens (Ja przszłam/przyszedłem)
Tu viens (Ty przyszłaś/przyszedłeś)
Il/Elle vient (On przyszedł/Ona przyszła)
Nous venons (Oni przyszli)
Vous venez (Wy przyszliście)
Ils/Elles viennent (Oni przyszli/One przyszły)

SENTIR (czuć)
Je sens (Ja czuję)
Tu sens (Ty czujesz)
Il/Elle sent (On/Ona czuje)
Nous sentons (Oni czują)
Vous sentez (Wy czujecie)
Ils/Elles sentent (Oni/One czują)

FINIR (kończyć się)
Je finis
Tu finis
Il/Elle finit
Nous finissons
Vous finissez
Ils/Elles finisent

DORMIR (spać)
Je dors (Ja śpię)
Tu dors (Ty śpisz)
Il/Elle dort (On/Ona śpi)
Nous dormons (Oni śpią)
Vous dormez (Wy śpicie)
Ils/Elles dorment (Oni/One śpią)

SORTIR (wyjść)
Je sors
Tu sors
Il/Elle sort
Nous sortons
Vous sortez
Ils/Elles sortent

VOIR (widzieć)
Je vois
Tu vois
Il/Elle voit
Nous voyons
Vous voyez
Ils/Elles voient

LIRE (czytać)
Je lis
Tu is
Il/Elle lit
Nous lisons
Vous lisez
Ils/Elles lisent

CHOISIR (wybierać)
Je choisis
Tu choisis
Il?elle choisint
Nous choisissons
Vous choisissez
Ils/Elles choisissent

SAVOIR (wiedzieć)
Je sais
Tu sais
Il/Elle sait
Nous savons
Vous savez
Ils/Elles savent

CONNATRE (znać)
Je connais
Tu connais
Il/Elle connat
Nous connaissons
Vous connaissez
Ils/Elles connaissent

CROIRE (myśleć, sądzić)
Je crois
Tu crois
Il/Elle croit
Nous croyons
Vous croyez
Ils/Elles croient

DIRE (mówić)
Je dis
Tu dis
Il/Elle dit
Nous disons
Vous dites
Ils/Elles disent

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty