profil

Czasowniki francuskie (ok.350) przetlumaczone na język polski.

poleca 87% 114 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

A
absoudre – odpuścić grzechy, rozgrzeszyć
abstenir - powstrzymać się
accourir - przybiec, nadbiec
accueillir - powitać, przyjąć
acheter – kupić, kupować
acqurir – nabyć [ zdobyć ]
adjoindre – przyłączyć, dodać
admettre - przyjąć, uznać, pozwolić
adorer – uwielbiać, ubóstwiać, kochać, adorować
advenir – zdarzyć się
agir – działać, postępować
aimer – kochać, lubić
aller – iść, jechać , chodzić pójść
amener – skłonić, przyprowadzić, zaprowadzić, przywieść
annoncer - komunikować, ogłaszać, oznajmiać, zawiadomić
apercevoir - spostrzec, zauważyć
appartenir - należeć
appeler – wołać, wezwać, nazwać, dzwonić
apprendre - nauczyć się
arranger - ułożyć, uporządkować, umówić
arriver – przybyć przyjechać
assaillir – napaść, zaatakować, napadać nachodzić
asseoir – posadzić, sadzać, stawić
astreindre – zmusić, zniewolić
atteindre – osiągnąć, trafić,
attendre – czekać
avancer - przyśpieszyć, przesunąć, postępować, iść naprzód
avoir – mieć
B
balayer – zamiatać [balayer les planches - grać małe rólki [gw. teatr.]
battre – bić, ubijać, tasować, pokonać, rozbić
bnir - święcić
boire - pić
bouger – (po)ruszać (się),
bouillir – gotować się, wrzeć
broyer – rozdrobnić, ucierać, pokruszyć
C
cder - ustąpić
ceindre – otoczyć, otaczać, przepasać
clbrer – obchodzić, świętować
changer – zmieniać, wymieniać, zastąpić
chanter - śpiewać
chercher - szukać
choisir – wybierać, wybrać
circoncire – obrzezać, rzezać
circonscrire - opisać
circonvenir – podchodzić, oszukiwać
clore – zamknąć, zakończyć, zatkać
combattre – walczyć, zwalczać, bić się
commencer – zacząć, rozpocząć
complter – uzupełnić
comprendre – rozumieć, pojąć
concevoir – pojmować, rozumieć
conclure – wyciągnąć wniosek, świadczyć, zakończyć, zawrzeć
concourir – zbiec się
conduire – prowadzić; kierować,
confire – zabajcować skórę
conjoindre – połączyć
connatre – wiedzieć; znać
conqurir – podbijać, zdobywać
consentir – przydzielić, zaakceptować
considrer – przypatrywać się uważnie
construire – budować,
contenir – zawierać; mieć pojemność, pomieścić
contraindre – zmusić, ograniczyć
contredire – sprzeciwiać się, przeczyć
contrevenir – zadziałać przeciw
convaincre – przekonać, skłaniać, udowodnić
convenir – odpowiadać, uzgodnić, porozumieć
corriger - poprawić; ukarać, naprawić, odczuć
coudre – szyć
courir – biegać, spieszyć się, krążyć
couvrir – przykryć, obrzucać, (na)kryć
craindre – obawiać się, bać się,
croire – wierzyć, sądzić
cueillir – ścinać; zbierać, rwać
cuire - gotować; smażyć; piec
D
danser – tańczyć
dbattre – rozpaczliwie walczyć, szamotać się
dcevoir – rozczarować, zawieść
dcoudre – rozpruć się
dcourager – zniechęcić
dcouvrir – odkryć, (o niebie) rozchmurzać się
dcrire - opisać
dduire – wydedukować, handl. potrącić
dfendre – bronić; chronić
dgager – oczyścić, uporządkować
demander – poprosić, prosić, pytać
dmnager – przeprowadzić się
dnoncer – skarżyć, donosić
dranger – przeszkadzać
descendre – zejść, wysiąść, wychodzić
dsirer - pragnąć, chcieć
dessiner - rysować
dtester – nienawidzić, nie cierpieć
dtruire – zniszczyć, zburzyć
devenir – stać się, zostać
dvêtir - rozebrać
devoir – musieć,
diffrer – różnić się, przełożyć, przesunąć termin
dire – powiedzieć, mówić
diriger – kierować, zarządzać, prowadzić
discourir – rozprawiać, gawędzić, gadać
disjoindre – rozłączyć
disparatre - zniknąć
dissoudre – chem. Rozpuścić, rozłączyć, rozdzielić
divorcer – rozwieść się
donner – dać, dawać
dormir - spać
E
changer – wymieniać, zmieniać
clore – wykluć się
couter – słuchać
crire – pisać
effacer – wytrzeć, zatrzeć, zmazać
effrayer – przestraszyć, straszyć
lire – wybrać, mianować
emmener - zabrać ze sobą
employer – użyć, umieścić, zatrudnić
empreindre – wyciąć, wyryc
enclore – ogrodzić, ścisnąć, włączyć
encourager – zachęcić, ośmielić, poprzeć
encourir – ściągać na siebie
endormir – uśpić, usypiać
enduire – przyjąć, smarować
enfreindre – przekroczyć, uchybić
enfuir (s') – uciec
engager – zobowiązać, zastawić, rozpocząć
enjoindre – nakazać, przykazać
enlever – zabrać, usunąć, unieść, zachwycić
ennuyer – męczyć, nudzi
ensuivre (s') – nastąpić po sobie, wynikać
entendre – słyszeć, usłyszeć
entrer – wejść, wjechać
entretenir – utrzymywać, utrzymać
entrouvrir – domknąć, uchylić (drzwi)
envoyer – wysłać, rzucić, stać
peler – przeliterować
esprer – mieć nadzieję
essayer – przymierzyć, spróbować
essuyer – wytrzeć, osuszyć
teindre – zgasić, wyłączyć
être - być
tudier – studiować
exagrer – wyolbrzymiać, przesadzać
exclure – wykluczyć, wyłączyć
exiger - wymagać, żądać
F
fcher – (roz)gniewać się, pogniewać się
faillir – zbłądzić, zgrzeszyć
faire – robić
falloir – być koniecznym, być niezbędnym
feindre – udawać, symulować
fermer – zamknąć, domknąć
feuilleter – przekartkować, przerzucić, przejrzeć
finir – skończyć; przestać, zaprzestać
fondre – roztopić, rozpuścić
forclore – wykluczyć, wyłączyć wskutek upływu terminu
foutre – wyrzucić, wywalić
freiner - za)hamować, zwolnić
frire – smażyć, usmażyć
fuir – uciec, ujść, uciekać
G
gagner – wygrać, zarobić
geindre – jęczeć, stękać
geler – zamrozić, ściąć, marznąć
gurir – wyzdrowieć, wyleczyć
H
habiter – mieszkać, przebywać
har – znienawidzić, nie znosić
hoqueter – czkać, mieć czwawkę
I
inclure – włączać, zawierać
induire – doprowadzić, skłonić, wzbudzać
inquiter – niepokoić
inscrire – wpisać, zapisać, wyryć
instruire – uczyć, kształcić; poinformować
interdire – zabronić, zakazać
intervenir – interweniować; pośredniczyć, wkroczyć
introduire – wprowadzić, wsunąć, włożyć
J
jaillir – tryskać, wytrysnąć, strzykać
jaser – paplać, pleść, szumieć, gadać, gawędzić
jaunir – zabarwić na żółto, żółcić, żółknąć
jeter – rzucać, ciskać; wyrzucać; wrzucać
joindre – złączyć; dołączyć; dogonić
jouer – grać
juger – sądzić, osądzać; rozstrzygać; oceniać
jurer – przysięgać, stwierdzić
K
klaxonner – trąbić, włączać klakson
L
laisser – zostawić, porzucić, stracić
lancer – rzucać; wystrzelić
lever – podnosić, wznosić, wznieść, usuwać
lire – czytać
loger – pomieścić, ulokować, mieszkać
louer – wynajmować; wypożyczać
luire – zaświecić, zabłysnąć
M
maigrir – schudnąć, wyszczuplać
maintenir – podtrzymywać, twierdzić
manger – jeść, spożywać
mlanger – mieszać
menacer – grozić, zagrażać
mener – zaprowadzić, prowadzić, wieść
mentir – kłamać
mpriser – lekceważyć, gardzić, pogardzać
mriter - zasługiwać
mesurer – mierzyć, odmierzać; określać, ocenić
mettre – kłaść, umieszczać; wkładać
modrer – łagodzić, powściągać, hamować
monter – posuwać się, wchodzić na górę
mordre – gryźć, kąsać, kłuć
moudre – (ze)mleć
mouiller – moczyć, zwilżać; rozcieńczać
mourir – umierać, umrzeć
N
nager – pływać
natre – urodzić się
naviguer – płynąć, żeglować
ngliger – zaniedbywać
ngocier – pertraktować; negocjować
neiger – śnieżyć, spadać jak śnieg; il neige – pada śnieg
nettoyer – czyścić, oczyszczać
nier – przeczyć, negować
noircir – poczernić, czernieć, oczerniać
nommer – nazywać; wymieniać
noter – notować
nouer – zawiązać; łączyć
nourrir – karmić, żywić
noyer – zatopić, utopić, zalac
nuire – szkodzić, utrudniać
O
obliger – obowiązywać, zmusić
obtenir – otrzymać, dostać, uzyskać
occlure – zamknąć, zatkać [med.]
offrir – podarować, dać
oindre – namaścić, wysmarować
ouvrir – otworzyć; odkręcić, otwierać
P
paratre – ukazywać się, pojawiać się,
parcourir – przebiec, przebyć
parler – mówić, rozmawiać
partager – podzielić, dzielić
participer – brać udział, uczestniczyć
partir – odejść, odjeżdżać
parvenir – dojść, dotrzeć
passer - przejść, przejechać
payer - zapłacić, dać
peindre - malować
peler – obierać [ owoc, ze skóry ]
pntrer – przenikać; docierać; wtargnąć
percevoir – ściągnąć, ściągać
perdre - stracić, utracić; zgubić
peser - ważyć, mieć wagę
placer - umieścić; postawić, położyć
plaindre - żałować
plaire - podobać się
planter – (po)sadzić
pleurer – płakać
pleuvoir – padać , upaść
plier - składać; zgiąć; zaginać
plonger - zanurzać
poindre – wzejść, wschodzić
poursuivre - ścigać; prześladować, gonić
pouvoir – móc, potrafić
prfrer – woleć, preferować
prendre - wziąć, brać; złapać
prescrire – nakazać, przepisać
pressentir - przeczuwać
prvenir - uprzedzać; zapobiegać
produire - wytwarzać, produkować
projeter - rzucać; wyrzucać; projektować; planować
promener - wziąć na spacer; oprowadzać
promettre - obiecywać, przyrzekać
prononcer – wymawiać, wypowiadać
proscrire – wygnać, wypędzić
protger - ochraniać; zabezpieczać
provenir – pochodzić, wypływać
punir – karać, dać nauczkę
Q
quêter – szukać, starać się
quitter – opuścić, pozostawiać
R
ranger – porządkować, układać; ustawiać
rappeler – przywoływać; wzywać
rassurer – uspokoić, dodać odwagi
rater – nie udać się, spudłować, przegapić
ravir – porywać, zachwycić
recevoir – przyjmować, otrzymywać, dostawać
reconduire – oprowadzić, wypędzić, wydalić
reconstruire – odbudować; zrekonstruować;
recoudre – zeszyć
recueillir – zebrać, zgromadzić
rduire – zmniejszać, ograniczać; redukować
rflchir – zastanawiać się
reflter – odbijać, odzwierciedlać
regarder – patrzeć, oglądać
rejeter – odrzucać, wyrzucić
rejoindre – dołączyć do, połączyć się z; dogonić
relire –przeczytać, czytać
remoudre - ponownie zemleć
remplacer - zastępować; zamieniać
rendre - zwracać, oddawać; spowodować, uczynić
renoncer – zrezygnować, zrzec się
renouveler - odnawiać, odświeżać; wznawiać; ponawiać
renvoyer - odsyłać, zwalniać; zwrócić
repeindre – (od)malować, odnowić
repentir (se) -okazać skruchę,żałować
rpter – powtarzać
rpondre - odpowiadać; reagować; odpisywać
reproduire - odtwarzać; reprodukować; powielać
rsoudre - rozwiązać, rozstrzygnąć; postanowić
ressentir - odczuwać, doznawać
restreindre – ograniczyć, zmniejszyć
reteindre – (u)farbować na nowo
russir - udać się; odnieść sukces
rvler - wyjawiać, ujawniać; przejawiać
rêver – marzyć, śnić
revêtir – ubrać, włożyć
rire – śmiać się
rompre – (prze)łamać, złamać
rouvrir - ponownie otworzyć, otwierać
S
saillir - wystawać, sterczeć
savoir - wiedzieć; znać
secourir – pomóc, pomagać
sduire – uwieść; oczarować, zachwycić
sentir - odczuwać, czuć; wąchać
servir – służyć; obsługiwać; podawać do stołu, sport. serwować
skier – jeździć na nartach
sortir – wyjść, wyjechać
souffrir – cierpieć, znieść
soumettre – podporządkować; ujarzmić
sourire – uśmiechać się
souscrire – podpisać, prenumerować
soutenir – podpierać, dźwigać; twierdzić
souvenir (se) - utrzymać się, wesprzeć się
suffire - wystarczać
suggrer - zasugerować, poddać myśl; poradzić, zaproponować
suivre – iść za, towarzyszyć
survivre – przeżyć, ocaleć
T
teindre – ufarbować;
tenir – trzymać, mieć
tordre – skręcić, wykręcić; wygiąć, wykrzywić
tracer – wytyczać
traduire – przetłumaczyć, przełożyć
transcrire – przepisać, transkrybować
transparatre - ukazać się poprzez coś
travailler - pracować
tressaillir - drgnąć, drżeć
trouver - znaleźć; uważać
tutoyer – tykać, mówić „ty”
U
unifier – zjednoczyć
unir – (po)łączyć;
user – korzystać, zużywać
utiliser – używać, posługiwać się; wykorzystać
V
vaincre – zwyciężyć; przezwyciężyć, pokonać
valoir – mieć wartość; mieć znaczenie, kosztować
vanter - chwalić
varier - zmieniać, urozmaicać
veiller – czuwać
vendre – sprzedać, zdradzać
venger – pomścić
venir – przyjść, przybywać
verdir – zazielenić się (o roślinach)
vrifier – sprawdzić
vêtir - ubrać
viser – celować, mierzyć
visiter – zwiedzać
vivre – żyć, mieszkać
voiler – zasłonić, okryć
voir – widzieć, zobaczyć
voler – lecieć; latać; fruwać
voter – głosować
vouloir – chcieć
vouvoyer – zwracać się
voyager – podróżować, jeździć
W
warranter - zastawić towar za warrant
Z
zbrer - pręgować
zzayer – seplenić

I To wszystko :)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 9 minut