profil

Pedagogika ogólnie

poleca 82% 731 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1.Geneza
-pedagogika jako Nauka powstała w XIX w za Sprawą ,,ojca pedagogiki” Johann Fredricha Herbarta, Był pierwszym dr. Hab. Pedagogiki, oderwał ped. Od Filozofii. Pojęcie ped. Pochodzi z Jęz. Greckiego oznacza ,,prowadzenie Chłopca”. Herbart oparł ped. Na dwóch
Naukach: etyka filozoficzna i psychologia. Etyka filozoficzna wyznaczała cele Wychowania. Psychologia wyznaczała środki do osiągnięcia tych celów.
PEDAGOGIKA- Nauka o rozwoju dziecka niezbędnym elementem do nauki musi być kształcenie stąd ped. rozszerzyła
znaczenie.

Podoba się? Tak Nie
Typ pracy