profil

"Myśli" Pascala oraz praca pt. "Mikołaj Sęp - Szarzyński" Jana Błońskiego jako wstęp do rozważań o kulturze baroku.

poleca 85% 332 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wizja Pascala - świat jest zagadką, rzeczywistością obcą człowiekowi, szczególnie w aspekcie spraw duchowych, jego kompetencje poznawcze są bardzo ograniczone. Autor podkreśla, iż mimo wszystko człowiek jest godnym stworzeniem, stara się oddzielić rozważania nad poznaniem świat od myślenia religijnego. Z perspektywy ludzkiego losu wiara jest "opłacalna" - człowiek wierzący mniej ryzykuje, kosztem małych wyrzeczeń zyskuje perspektywę wieczności.

Artykuł Jana Błońskiego godzi w stereotypowe wartościowanie epok kulturowych. Wszelkie podziały, próby schematyzacji są intelektualnym uproszczeniem. Epoki są wszak wyrazem i człowieczego zagubienia, i poszukiwaniem prawdy, świat natomiast jest wielką ekspresją ducha.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie