profil

Szczyt w Konpenhadze

poleca 86% 102 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

Dnia 12 – 13 grudnia 2002 roku w stolicy Danii – Kopenhadze odbył się „ Szczyt Unii Europejskiej ”. Głównym tematem obrad było rozszerzenie wspólnoty o dziesięć krajów, w tym Polskę.
Gospodarzem szczytu był duński premier Anders Fogh Rasmussen, który gościł w Kopenhadze nie tylko przywódców Piętnastki, ale także dziesięciu krajów kandydujących do członkostwa w roku 2004, czyli Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz Polski, Rumunii i Bułgarii, które chcą wstąpić do wspólnoty w roku 2007 oraz Turcji, która chce w końcu skłonić Unię do wyznaczenia daty rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych.
Delegacji Polski przewodniczył premier Leszek Miller. W kopenhaskim centrum konferencyjnym - Bella Center - pojawili się także przewodniczący Konwentu Europejskiego - Valery Giscard d'Estaing, i przewodniczący Parlamentu Europejskiego - Pat Cox .
Obrady zgodnie z planem zakończyły się wieczorem - pamiątkowym zdjęciem rodzinnym i przyjęciem u królowej Małgorzaty II - w piątek – 13 grudnia. Nastąpiło tylko małe, kilku godzinne opóźnienie, na które jak Duńczycy podkreślali, w razie konieczności byli gotowi i mogli przedłużyć obrady o tyle, ile będzie trzeba.

UNIA EUROPEJSKA

Unia Europejska (UE) jest nowym typem związku między państwami. Jej głównym zadaniem jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi i między ich mieszkańcami. Unia Europejska respektuje tożsamość narodową państw członkowskich ich historię, tradycję i kulturę.
Poprzedniczką Unii Europejskiej była Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), która została założona w 1957 roku przez 6 państw.

Główne instytucje Unii

• Komisja europejska – główny organ wykonawczy unii. W jego skład wchodzi 20 członków, po 2 przedstawicieli z 5 dużych państw, a po 1 z pozostałych 10 tzw. komisarzy, którzy wybierani są na okres 5 lat.
• Rada Unii – jest to najwyższy organ decydujący i polityczny UE. W jego skład wchodzą przedstawiciele rządów państw członkowskich (po 1 z kraju). Funkcja przewodniczącego sprawowana jest przez pół roku, po kolei przez każde z państw członkowskich
• Parlament - wybierany jest przez społeczeństwo Unii w wyborach bezpośrednich co 5 lat. Jego siedzibą jest Strassburg
• Trybunał sprawiedliwości – najwyższy organ sądowy Unii. Składa się z 15 sędziów. Są oni wybierani na 6 lat. Jego siedzibą jest Luksemburg
• Rada europejska – najwyższy organ tworzący politykę Unii. W skład jego wchodzą przywódcy państw oraz rządu.

Państwa Unii Europejskiej

Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy.

Polska, a Unia

Polska rozpoczęła proces integracyjny z Unią w 1989 roku podpisując umowę w sprawie handlu i współpracy gospodarczej.
8 kwietnia 1994 roku Polska złożyła oficjalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. W 1998 roku rozpoczęła się pierwsza sesja naszych rokowań z Unią Europejską. Rozpoczęte negocjacje toczą się w 31 grupach tematycznych. W czasie rozmów, które odbywały się w ciągu ostatnich lat Polska jak i pozostałe kraje ubiegające się o wejście do Unii musiała pozamykać wszystkie swoje grupy tematyczne.
Jest już grudzień, a nasze dotychczasowe negocjacje były dobre i przyniosły takie warunki jakich oczekiwaliśmy. Osiągnęliśmy cele z 98 roku.
Także minister przypomniała, iż na początku negocjacji w ogóle nie było mowy o jakichkolwiek dopłatach bezpośrednich. Zdaniem minister Danuty Hubner wynegocjowany kompromis średniej dopłat na poziomie 50 proc. w ciągu trzech lat jest dużym osiągnięciem.

Ostatnie dni przed szczytem…

Rząd na wieczornym posiedzeniu podtrzymywał dotychczasowe stanowiska negocjacyjne, jeśli chodzi o dopłaty dla rolników oraz budżet i finanse – jak poinformował szef polskiej dyplomacji Włodzimierz Cimoszewicz.
Nasz mandat negocjacyjny nie zawiera drugiej pozycji. Demonstrujemy gotowość do poszukiwania kompromisu w kilku sprawach modyfikując swoje stanowisko. Oczekujemy potwierdzenia, że druga strona też jest gotowa do takiej elastyczności.
10 grudnia w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych krajów kandydujących spotkają się z przedstawicielami prezydencji duńskiej i komisarzem do spraw rozszerzenia - Guenterem Verheugenem i przedyskutują uzyskane informacje.
Jeśli zebrani w stolicy Danii przywódcy piętnastu państw UE zgodzą się na kompromisowe finansowe propozycje duńskie - i o ile przystanie na nie Polska - szczyt zakończy się zaproszeniem do członkostwa we wspólnocie od 1 maja 2004 roku.

Przewodząca UE Dania przygotowała dla kandydatów szacowany na 40,5 mld euro (do 2006 r.) pakiet finansowy. Tylko Polska otrzymać ma z niego na „ czysto ” niemal 6,6 mld. Choć dla Polski to olbrzymie pieniądze, to zdaniem naszych negocjatorów, Komisji Europejskiej i części państw Unii wciąż trochę za małe.
O to, czy i ile milionów euro Unia dołoży do koperty dla przyszłych członków, boje w Kopenhadze będą „ krwawe ”. Duńczycy, Niemcy i przedstawiciele kilku innych państw mówią, że o dodatkowych pieniądzach w ogóle nie ma mowy. W najlepszym chyba dla kandydatów wypadku gra toczyć się będzie o 2 mld euro (tyle brakuje w duńskiej ofercie do ustalonych w 1999 r. w Berlinie 42,5 mld na rozszerzanie).
Nawet niezwykle życzliwy nam komisarz Gunter Vertheugen przyznaje, że 2 mld to pieniądze wirtualne – są na papierze, ale nie w rzeczywistości. Francuska minister do spraw europejskich Noelle Lenoir mówi o najwyżej 500 mln euro (ok. 250 mln dla Polski), a szef dyplomacji Niemiec Joschka Fisher twardo powtarza, że nie możemy liczyć ani na centa więcej, niż oferują Duńczycy.

SZCZYT W KOPENHADZE

O 19 w Kopenhadze wszystko stało się jasne:

Polska może wejść do Unii 1 maja 2004 roku.

Dziesięć i pół godziny – tyle dokładnie Leszek Miller walczył o jak najlepsze warunki. Targował się najdłużej ze wszystkich, aż w końcu dobił targu: Polska dostała więcej pieniędzy, a rolnicy lepsze warunki.

Z powodu żądań Polski i naszej twardej taktyki negocjacyjnej – co podkreślał Miller po szczycie – przez wiele godzin wszystko wisiało na włosku. Po Bella Center krążyły plotki, że Polacy wyjeżdżają. Rzecznik rządu zaprzeczał, a zakulisowe negocjacje trwały.
Porozumienie udało się osiągnąć dzięki nieoczekiwanej ofercie kanclerza Niemiec, który około godziny 15 zaproponował szybsze wypłacenie Polsce miliarda euro (zamiast na fundusze strukturalne, które wydalibyśmy po 2007 roku, trafią one bezpośrednio do budżetu w latach 2005-2006). To wielka ulga dla finansów publicznych. Polscy negocjatorzy ofertą Schrodera nie byli jednak w pełni usatysfakcjonowani i walczyli dalej – o dodatkowe pieniądze i lepsze warunki w rolnictwie. Premier przewodzącej UE Danii Anders Fogh Rasmussen długo się opierał, bo twierdził, że Unia nie ma dla nas żadnych pieniędzy. Wreszcie przed godziną 19 poszedł z ostateczną ofertą, którą uzgodnił z Polską, Czechami i Węgrami, do przywódców Piętnastki.
- Trudno mi sobie wyobrazić rozszerzenie Unii bez tych trzech krajów –mówił jeden z unijnych dyplomatów.
Obawiano się, że przywódcy UE długo się będą zastanawiać. Tymczasem powiedzieli „tak” niemal od razu.

W Kopenhadze premier Leszek Miller i Unia uzgodnili:

 Szybszą wypłatę miliarda euro i łatwiejsze użycie tych pieniędzy przez nasz budżet;
 Dodatkowe 108 mln euro na wzmocnienie polskiej granicy wschodniej (te pieniądze także odciążą budżet);
 Dopłaty dla polskich rolników w wysokości 50, 55 i 60% tego, co dostają dziś unijni farmerzy, z tym że ponad poziom 40% do 2006 roku musimy płacić z budżetu;
 Wzrost kwoty hurtowej sprzedaży mleka o 1,5 mln ton w ramach limitu 8,9 mln;
 utrzymanie 7% VAT-u na usługi budowlane i nowe mieszkania do 2007 roku (nie ma zgody na niższy VAT na maszyny rolnicze)
 kwalifikacje zawodowe pielęgniarek będą uznawane w Unii, co nie było pewne;

- Te warunki dają szansę polskim rolnikom w Unii – stwierdził w Kopenhadze wicepremier i szef PSL Jarosław Kalinowski. – To co dziś mamy, to efekt twardych negocjacji, siły, nerwów. I to się opłaca, bo takie warunki mało kto w Polsce sobie wyobrażał.
Miller nawet nie miał siły na uśmiech. – Zrzucamy z siebie ciężar Jałty i powojennego podziału Europy – mówił premier. – Od polskiej „Solidarności”, która wywalczyła wolność i demokrację w Europie Środkowej i Wschodniej, dochodzimy do prawdziwej solidarności Europy i Europejczyków.
A Rasmussen na koniec szczytu powiedział: - Witamy w rodzinie! To początek nowej Europy!

BIBLIOGRAFIA

 Gazeta Express
 Gazeta Wyborcza
 Angora
 www.infoeuropa.gov.pl
 www. onet.szukaj.pl
 www.wp.szukaj.pl
 www.interia.szukaj.pl
 www.integracjaeuropejska.info
 www.euro.pap.com.pl

SPIS TREŚCI

SZCZYT W KOPENHADZE 2
UNIA EUROPEJSKA 3
Główne instytucje Unii 3
Państwa Unii Europejskiej 3
Polska, a Unia 3
Ostatnie dni przed szczytem… 4
SZCZYT W KOPENHADZE 5
BIBLIOGRAFIA 7
SPIS TREŚCI 8

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 7 minut