profil

Ewolucjonizm - test

drukuj
poleca 84% 668 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze


EWOLUCJONIZM.

1.Definicja: Jest to grupa organizmów o podobnej budowie które mogą się ze sobą krzyżować wydając płodne potomstwo określa gatunek:
a) morfologiczny
b) biologiczny
c) ekologiczny
d) wyżej nie wymieniony

2.Podstawową naturalną jednostką życia na Ziemi jest:
a) królestwo
b) typ
c) rodzaj
d) gatunek

3.Bezpośrednich danych pozwalających wnioskować o ewolucji dostarcza:
a) paleontologia
b) embriologia
c) fizjologia i biochemia
d) taksonomia

4.Przykładem narządów homologicznych są:
a) grzebiące odnóża turkucia podjadka i grzebiące kończyny kreta
b) skrzydła ważki i skrzydła dzięcioła
c) pióra ptaka i włosy ssaka
d) ulistnione łodygi mchów i łodygi paproci

5.Oczy ośmiornicy i oczy konia są przykładem narządów:
a) homologicznych
b) szczątkowych
c) które powstały w wyniku konwergencji
d) które powstały (ewaluowały) od wspólnego przodka

6.Łuski ryby i łuski gada są pochodzenia:
a) ektodermalnego
b) mezodermalnego
c) mezodermalnego w wypadku ryby i ektodermalnego w wypadku gada
d) ektodermalnego w wypadku ryby i mezodermalnego w wypadku gada

7.Do narządów szczątkowych nie zalicza się:
a) wyrostka robaczkowego królika
b) kości ogonowej człowieka
c) kości pasa miednicowego węży i wielorybów
d) mięśni usznych człowieka

8.Twórcą teorii zakładającej że w rozwoju zarodkowym zostają powtórzone w skrócie etapy rozwoju rodowego był:
a) Linneusz
b) Haeckel
c) Lamarc
d) Darwin

9.Im więcej różnic w sekwencji nukleotydów np.: w genach cytochromu c, obliczonych na podstawie różnic w sekwencji aminokwasowej tego cytochromu u dwóch porównywanych gatunków tym:
a) wcześniej musiały się rozejść drogi ewolucji badanych gatunków
b) później musiały się rozejść drogi ewolucji badanych gatunków
c) łatwiej stwierdzić stopień pokrewieństw badanych gatunków
d) krótszy był czas ewolucyjnego kształtowania się obu badanych gatunków od wspólnego przodka

10.Wiek Ziemi geologowie oceniają na:
a) 2 miliardy lat
b) 3,5 miliarda lat
c) 4,5 miliarda lat
d) 6 miliardów lat

11.Szczątki dawno żyjących organizmów nawet mających twarde szkielety mogły się zachować do naszych czasów tylko dzięki temu że po śmierci organizmy te:
a) pozostały na powierzchni ziemi
b) zostały zagrzebane np.: w mulistych bagnach
c) pozostały w wodzie
d) były poddane licznym orogenezom

12.Biologowie są zgodni co do tego że gąbki:
a) są przodkami jamochłonów
b) są przodkami śluzowców
c) są przodkami wyłącznie żebropławów
d) nie są przodkami żadnej grupy organizmów


13.Wczesne wyżej uorganizowane od innych bezkręgowców z tego okresu bezkręgowce kambryjskie o metamerycznym planie budowy nie są przodkami:
a) szkarłupni
b) mięczaków
c) stawonogów
d) pierścienic

14.Przejście pierwszych bezkręgowców do życia lądowego nastąpiło w:
a) kambrze
b) ordowiku
c) sylurze
d) dewonie

15.Etapem pośrednim na drodze od stawonogów do pasożytniczego trybu życia był prawdopodobnie:
a) komensalizm
b) mutualizm
c) amensalizm
d) neutralizm

16.O pokrewieństwie stawonogów i wieloszczetów nie świadczy:
a) tendencja do cefalizacji i sposób wykształcenia odnóży
b) ogólnie taki sam sposób powstawania mezodermy
c) udowa układu nerwowego
d) budowa układu krwionośnego
ODPOWIEDZI DO TESTÓW.
1-B
2-D
3-A
4-C
5-A
6-C
7-D
8-A
9-B
10-D
11-B
12-D
13B
14-C
15-C
16-D


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (5) Brak komentarzy
26.5.2011 (19:17)

tez zauwazyłam błędy

1.3.2011 (20:45)

W 5 powinna być odpowiedź c.

1.3.2011 (20:44)

W 5 jest błąd. To są narządy analogiczne, a nie homologiczne.