profil

Maria Konopnicka - życiorys emancypantki

poleca 84% 2358 głosów

Maria Konopnicka

Maria Konopnicka, a właściwie Maria Wasiłowska przyszła na świat w 1842 roku w Suwałkach w rodzinie prawniczej. W latach 1855-1856 uczyła się na pensji sakramentek w Warszawie. W 1862 roku wyszła za ziemianina Jarosława Konopnickiego i osiadła z nim w Bronowie pod Łęczycą. Lękając się aresztowania Jarosława, który tak jak jego bracia był związany z powstańcami, w ciąży wyjechała z mężem za granicę. W 1864 roku po utracie zrujnowanego Bronowa Konopnicki objął w dzierżawę folwarczek Gusin i przeniósł się tam z rodziną. W 1870 roku został wydrukowany pierwszy wiersz Konopnickiej. W 1877 roku Maria opuściła męża i przeniosła się z szóstką dzieci do Warszawy. Lata 80 opiewały w liczne sukcesy literackie, aktywny udział w życiu artystycznym i społecznym, redagowaniu pism dla kobiet "Świt". W latach 90 dojrzała twórczość (powstają awangardowe nowele i znakomite tomy poetyckie) oraz podróże po Europie. Konopnicka angażowała się m.in. w protest przeciwko akcji germanizacyjnej w zaborze pruskim. W 1903 roku z okazji 25 lecia pracy literackiej otrzymała w darze od społeczeństwa dworek w Żarnowcu koło Krosna - ale nie spędziła w nim dużo czasu, gdyż namiętnie podróżowała. W latach 1905 - 1907 organizowała po upadku rewolucji pomoc dla uwięzionych i ich rodzin. W 1910 roku umarła we Lwowie. Maria Konopnicka była wrażliwa na krzywdę społeczną, szczególnie chłopską. W swoich utworach ubolewała nad tym, że chłopi są niedoceniani i bagatelizowani.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy

to mi bardzo dużo pomogło

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata
Teksty kultury