profil

Co chciałbym przekazać rządzącym o świecie i ludziach

poleca 85% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
KomentarzeWładza to według pojęcia ze słownika języka polskiego to ludzie lub instytucje, które zostały uprawnione na podstawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. do sprawowania rządów w wyniku powszechnych wyborów.
W Polsce posiadamy dwa rodzaje władzy. Może ona być ustawodawcza (sejm, senat), albo wykonawcza (prezydent, rząd). Obecną kadencję w rządzie sprawuje Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) i Unia Pracy (UP) , a także politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL). Prezydentem Polski jest Aleksander Kwaśniewski z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
W skład sejmu wchodzą politycy z wspomnianej koalicji wyborczej SLD-UP, a także z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Ligi Polskich Rodzin, Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, Partii Ludowo-Demokratycznej, Ruchu Odbudowy Polski, Samoobrony RP oraz siedmiu posłów nie zrzeszonych w żadnej z wymienionych partii. Patrząc na ten rozkład sił według mandatów zmienił się on diametralnie w stosunku do poprzedniej koalicji rządowej i sejmowej. Wyborcy, którzy zawiedli się na poprzednich rządach Jerzego Buzka i AWS, postanowili teraz postawić na alternatywę w postaci Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy. Od początku kadencji SLD sejm ostro zabrał się do pracy, nad wieloma projektami ustaw, m.in. o głośnej ostatnio Ustawie o Abolicji Podatkowej. Nie obyło się jednak bez konfliktów na arenie politycznej, związanych głównie z politykami Samoobrony, która po rozłamie wewnętrznym przekształciła się w Samoobronę RP.
W rządzie obecnej kadencji od początku sprawowania władzy do kilku zmian, m.in. na stanowisku ministra finansów, czy ministra sprawiedliwości. Roszady dokonane przez Leszka Millera doprowadziły do burzliwych dyskusji politycznych w mediach. Po zmianie na stołku ministra finansów, który objął Grzegorz Kołodko zgłoszono kilka ustaw, właśnie z tego ministerstwa mające na celu naprawienie i stabilizację nie oszukując się nie najlepszej polskiej gospodarki.
Patrząc na rząd z perspektywy, należy zwrócić uwagę, iż zdążył wiele rzeczy uchwalić. Chociażby zakończył negocjacje z Unią Europejską.
Natomiast, jeżeli chodzi o moje oczekiwania wobec władzy, nie są one wygórowane, ani niemożliwe do spełnienia. Idąc do urny wyborczej podczas zbliżających się dużymi krokami wyborów chciałbym mieć pewność, iż po wybraniu odpowiedniej partii spełni ona moje oczekiwania. Chodzi głównie o pracę, nie mówię tu o jakichś astronomicznych zarobkach, lecz o zwykłym zajęciu, które zapewni mi i mojej przyszłej rodzinie godny byt. Żadna praca nie daje efektów bez wysiłku, ale po co harować jak przysłowiowy wół jeżeli i tak nie będziemy pewni czy starczy nam funduszy na wyżywienie do kolejnej wypłaty.
Jak wiadomo największą bolączką polskiego społeczeństwa jest bezrobocie, a po ukończeniu szkoły chciałbym mieć szerokie perspektywy zatrudnienia. Patrząc, więc w kierunku wyborów samorządowych, tylko świadomie oddany głos da nam, młodym absolwentom bezpieczny start w dorosłe życie.
Każdy obywatel naszego kraju życzyłby sobie z całą pewnością znacznej i nagłej poprawy stanu państwa i jego mieszkańców. Aby środki na ochronę zdrowia były zwiększone tak żeby można było wyposażać oddziały w najnowszy sprzęt medyczny, ażeby lekarze i personel medyczny przestał strajkować, a szpitale żeby nie popadały w długi.
Na pewno należałoby dofinansować policję i straż pożarną gdyż są to organy odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo. Sprzętu nowego posiadają niewiele, a muszą się borykać z coraz to nowymi zagrożeniami np. terroryści. Duża ilość przestępstw dokonywana jest obecnie za pomocą komputerów i nowoczesnej techniki, dlatego też rządzący powinni zadbać o to, aby odziały policji nadążały za takimi przestępcami, należy organizować odpowiednie szkolenia.
Zdecydowanie duży wpływ, kim będziemy w przyszłości ma odpowiednie szkolnictwo. Dobrze wyposażona szkoła, ucząca zagadnień, z jakimi spotkamy się w życiu dorosłym, zapoznająca z nowymi technologiami, daje większe szanse na znalezienie dobrej pracy, z której każdy z nas będzie zadowolony i z przyjemnością wykonywał. Obecny system jest bardzo zacofany, próbuje się go zmieniać, ale jak na razie jest to niewystarczające. Ludzie odpowiedzialni za to powinni poważnie nad tym popracować, gdyż mądry naród do sobie radę wszędzie. Mam nadzieję, że rządzący nie będą chcieli powrotu do czasów średniowiecza kierując się hasłem, że ciemnym narodem się łatwo kieruje, więc gdy zamkniemy szkoły to po pewnym czasie będziemy mogli robić z narodem, co nam się podoba i nie będzie nikogo, kto by się sprzeciwiał gdyż nie będzie wiedział, w jaki sposób ma to uczynić. A doprowadzi się rodziny do złej sytuacji finansowej i na wykształcenie nie będzie stać prostego człowieka, a tylko wybrane elity.
Jak powszechnie wiadomo w Polsce mamy jeden z najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych na świecie i nie jest to z pewnością powód do dumy. Nasz system podatkowy należałoby poddać całkowitej przebudowie. Osobiście proponowałbym wprowadzenie podatku progresywnego im, kto więcej zarabia tym więcej płaci, a także skończyłbym z ulgami i odpisami. Formularz podatkowy ma być prosty do wypełnienia i zrozumiały dla każdego. Jedynym azylem mogłaby być ulga dla tworzących nowe miejsca pracy zarówno przez Polaków jak i obcokrajowców. Nie dopuszczalna była by zmiana nazwy firmy i ponowne zwolnienie jak ma to miejsce obecnie w przypadku dużych firm zagranicznych.
Politycy powinni zająć się rosnącymi jak ”grzyby po deszczu” sieciami hipremarketów w naszym kraju. Jest to zjawisko bardzo niekorzystne gdyż niszczy drobnych sprzedawców, wprowadza nie jasne reguły gry sprzedając towar po zaniżonych cenach, lub zmuszając jego dostawców do drastycznego obniżenia ceny. Sklepy te powinny płacić bardzo duże stawki podatkowe, tak ażeby nie było opłacalne budowanie ich w Polsce.
Ważną gałęzią gospodarki jest rolnictwo, które na wzór państw zachodnich powinno być wspierane przez państwo. Nie mam na myśli działań doraźnych momencie, gdy kraj tonie w rolniczych blokadach, ale cały zintegrowany system, który będzie kontrolował rynek płodów rolnych, a w momencie ich nadwyżki skuteczne ją eksportował. Rolnik powinien mieć zagwarantowane ceny minimalne oraz zanim zacznie produkcję będzie wiedział gdzie będzie mogił sprzedać plon swojej ciężkiej pracy. Działania te są już podejmowane niestety nie udolnie, ponieważ rządzący liczą, że ten problem rozwiąże za nich Unia Europejska, lecz niestety są w błędzie gdyż w interesie Unii leży eksport swoich towarów do naszego kraju, a nie rozwój Polskiego rolnictwa. Jestem pewien, że bez problemu moglibyśmy oczywiście z pomocą rządu zalać ich rynek tanią i zdrową żywnością.
Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jest zmiana nastawienia urzędników i rządzących do obywateli. Urzędnik powinien być odpowiedzialny za swoje decyzje i ponosić wszystkie koszty związane z własnymi błędami. Ponadto powinien służyć wszechstronną pomocą i nie być nadgorliwy, ani wykorzystywać własnego stanowiska. Każdy polityk powinien pamiętać o swych wyborcach i spełniać postulaty głoszone w okresie kampanii wyborczej.
Rządzący powinni zadbać o pozytywną reklamę naszego kraju w Europie, gdyż jesteśmy bardzo atrakcyjni pod względem turystycznym i może nam to zapewnić duże korzyści finansowe. Z pewnością należałoby obalić mit Polaka złodzieja, brudasa i pijaka.
Nasze położenie w centrum Europy sprawia, iż moglibyśmy stać się krajem tranzytowym, a w szczególności po wejściu do Unii. Jednak, aby to się stało należy zmodernizować sieć dróg i pieniądze, które w teorii mają iść na ten cel nie przeznaczać na łatanie dziury w budżecie.
Dużą szansą dla naszego kraju było by postawienie na nowoczesny przemysł i technologie, jest to bardzo kosztowna inwestycja, ale szybko by się zwróciła. Przykładem takiego kraju może być Finlandia gdzie inwestycja w telefonie komórkową szybko się zwróciła przynosząc ogromne dochody, telefony marki Nokia są znane na całym świecie.
Politycy państw najbogatszych na świecie powinni myśleć również o krajach biednych, w których panują ciężkie warunki klimatyczne, gospodarcze, a wielu ludzi umiera z głodu. Nadwyżki żywności, które są marnotrawione powinni przekazywać ludziom potrzebującym. Ale co najważniejsze to wspierać na szerszą skalę, aby ta pomoc nie była jednorazowa i marnotrawiona, ale dobrze i skutecznie wykorzystana.
Cele przed politykami są bardzo trudne, gdyż ludzie chcą jednocześnie zwiększenia dofinansowania poszczególnych dziedzin gospodarki i jednocześnie obniżania podatków. Akurat tych dwóch aspektów nie da się pogodzić, dlatego stąd bierze się wiele rozczarowań nowo wybraną władzą.
Moim zdaniem rządzący powinni kierować się zasadami polityki pragmatycznej, czyli nie kierować się chwilowym dobrem obywateli, ale myśleć przyszłościowo. Dlatego też wywieranie nacisku na polityków, nie zawsze zaskutkuje spełnieniem żądań protestujących. Takim przykładem w naszym kraju mogą być protesty taksówkarzy, które oglądaliśmy w ostatnim czasie. Opinia publiczna ma bardzo duży wpływ na władzę. Władza musi brać pod uwagę jej zdanie, ale rzeczą priorytetową jest dobro całego państwa, a nie tylko jednostkowych grup społecznych.
Moim zdaniem osoby rządzące powinny być reprezentacyjne, posiadające dużą dozę spokoju i opanowania. Każdy polityk musi być dużym dyplomatą, który potrafi w prosty i zrozumiały dla narodu sposób się wypowiadać. Z pewnością nie powinno dochodzić do sytuacji takiej, że reprezentant narodu przekręca nazwiska, nie potrafi wypowiedzieć prostych słów w obcym języku czy dyskryminuje grupy społeczne.
Każdy polityk powinien pamiętać o tym, że dostał mandat zaufania od społeczeństwa i w zależności o podejmowanych przez niego decyzji zależy czy zostanie mu on przedłużony czy też zabrany. Powinien pamiętać również, że ma służyć społeczeństwu i podejmować takie decyzje, aby z czasem żyło się nam wszystkim o wiele lepiej. Każdy rządzący powinien pamiętać, że to ludzie go wybrali i to właśnie ci sami ludzie mogą go zdegradować, czyli tak do końca to należy liczyć się ze zdaniem ludzi. Ludzie sami jako wspólnota nie doszliby do porozumienia, dlatego wybierają delegatów którzy pokierują całym państwem w imieniu społeczeństwa. Rządzący są obdarzeni dużym zaufaniem i nie powinni zawodzić swoich wyborców.


Bibliografia:

1. Konstytucja RP z 1997r (wiadomości na temat struktury władzy).
2. Encyklopedia PWN
3. Internet (oficjalna strona Parlamentu RP).

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 9 minut