profil

pytania maturalne

poleca 85% 790 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Geografia gospodarcza świata
1. Które obszary świata i dlaczego charakteryzują się postępującymi i niekorzystnymi zmianami środowiska geograficznego.
2. Migracje ludności.
3. Czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności na świecie (+przykłady). Znajomość mapy rozmieszczenia ludności.
4. Wymień największe aglomeracje na poszczególnych kontynentach. Omów problemy wielkich miast.
5. Na czym polega i gdzie występuje zjawisko eksplozji demograficznej? Przyczyny i skutki tego zjawiska.
6. Omów rozmieszczenie ludności na świecie wskazując na jego przyrodnicze uwarunkowania.
7. Na czym polega urbanizacja? Jakie są przyczyny i konsekwencje tego zjawiska?
8. Przedstaw rozwój i rozmieszczenie milionowych miast na świecie (miasta> 5 milionów- do pokazania).
9. Na czym polega i gdzie występuje intensywna gospodarka rolna? Podaj przykłady państw o takiej gospodarce.
10. Na czym polega i gdzie występuje ekstensywna gospodarka rolna? Podaj przykłady państw o takiej gospodarce i wypisz wskaźniki z rocznika.

11. Przedstaw rejonizację upraw pszenicy na świecie i zróżnicowanie jej plonów (wydajność w q/ha). Które kraje są eksporterami tego zboża?
12. Przedstaw rejonizację upraw ryżu na świecie i zróżnicowanie jej plonów (wydajność w q/ha). Producenci, eksporterzy- z rocznika. Warunki uprawy.
13. Kukurydza na świecie i zróżnicowanie jej plonów. Eksporterzy. Z rocznika- kraje o największych plonach i zbiorach. Omów warunki uprawy.
14. Hodowla bydła na świecie z uwzględnieniem warunków geograficznych. Z rocznika- kraje o największym pogłowiu. Co to jest hodowla intensywna i ekstensywna?
15. Rośliny włóknodajne na świecie (bawełna, len, juta). Omów rejonizację, warunki uprawy, wykorzystanie. Eksporterzy.
16. Rośliny oleiste na świecie (oliwki, soja, słonecznik, rzepak). Główne rejony upraw i wymagania roślin.
17. Rejonizacja hodowli trzody chlewnej na świecie. Wskaż uwarunkowania tej rejonizacji. Dane z rocznika.
18. Omów wydobycie węgla kamiennego na świecie. Główne zagłębia na poszczególnych kontynentach. Producenci i eksporterzy- z rocznika. Problemy na skutek wydobycia i użytkowania węgla. Wykorzystanie, rodzaj skały, wiek.
19. Rozmieszczenie i rejony wydobycia ropy naftowej na świecie. Wykorzystanie (wymień produkty rafinacji). OPEC.
20. Rozmieszczenie i wydobycie gazu ziemnego na świecie. Państwa o największym wydobyciu i wykorzystaniu. Ważniejsze gazociągi na poszczególnych kontynentach.

21. W których krajach i dlaczego rozwinięta jest produkcja energii elektrycznej?
22. Problemy wyżywienia ludności świata. Działalność FAO przy ONZ.
23. Migracje ludności świata (przyczyny, skutki, przykłady). Polacy poza granicami kraju, formy kontaktu z polonią.
24. Omów i wskaż na mapie obszary wydobycia rudy żelaza na świecie. Wymień ośrodki hutnictwa.
25. Przemysł chemiczny na świecie. Cechy, podstawowe surowce (sól, fosforyty, siarka).
26. Które kraje i dlaczego mają największą, a które najmniejszą gęstość linii kolejowych? Wymień główne linie kolejowe na poszczególnych kontynentach.
27. Scharakteryzuj komunikację na Atlantyku (porty, struktura przeładunków, statki morskie).
28. Przemysł włókienniczy na świecie. Cechy ogólne, działy, surowce, ośrodki.
29. Przedstaw rozmieszczenie wielkich hydroelektrowni na świecie. Omów warunki sprzyjające ich lokalizacji.
30. Jakie zmiany dokonały się w strukturze zużycia surowców energetycznych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat? Przyczyny zmian.

31. Scharakteryzuj wielkie okręgi przemysłowe Europy Wschodniej.
32. Omów wielkie okręgi przemysłowe Europy Zachodniej.
33. Omów wielkie okręgi przemysłowe obu Ameryk.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata