profil

Unia Europejska, a Ochrona środowiska.

poleca 85% 188 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

o Unii Europejskiej mówimy od 1 listopada 1993 r. Podstawowym organem prawodawczym Unii Europejskiej jest Rada Unii Europejskiej w skład której wchodzą przedstawiciele państw członkowskich. Komisja Unii Europejskiej pełni funkcjie kontrolne, wydje zalecenia i opinie, występuje do rady z opinią tworzenia aktów prawnych.
Biorąc pod uwage transgraniczny charakter zanieczyszczeń srodowiska, EWG - poprzednik UNE poczynając od 1973r. zaczęła przyjmować 5-letnie programy w zakresie ochrony środowiska, określające podstawowe kierunki działania w tym okresie sprowadzały sie one do następujących zasad:
1. "Lepiej zapobiegać niż leczyć" --- co oznacza że lepiej zapobiegać zanieczyszczenia niz później je zwalczać
2. Oddziaływanie na Środowisko powinno byc uwzględnione w możliwie najwcześniejszym studium podejmowania decyzji
3. Unikanie ekspootowania przyrody powodującego naruszania równowagi ekologicznej
4. Podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie gospodarki
5. Zanieczyszczajacy płaci
6. Działania w jednym państwie nie powinny powodować pogorszenia w innym.
7. Polityka ekonomiczna państw członkowskich w zakresie ochrony środowiska musi uwzglednić interesy państw członkowskich
8. Wspólnota Europejska powinna wspierac ochrone środowiska w skali międzynarodowej.
9. Obowiązek prowadzenia edukacji ekologiczniej w szerokim zakresie
10. Zasada subsydiarności tzn. środki ochrony powinny byc stosowana na właściwym etapie z uwzglednieniem rozwoju zagrożenia
11. Krajowe programy dotyczące środowiska powinny byc koordynowane na podstawie wspólnych koncepcji długoterminowych, a krajowa polityka ekonomiczna harmonizowana w ramach wspolnoty a nie w oderwaniu od innej.
Obecnie podpisano trzy umowy z Unia Europejska w trosce o ochrone środowiska:
1) Traktat z 18.IV.1951 o Utworzeniu Europejskiej wspólnoty Węgla i Stali
2) Dwa traktaty rzymskie z 27.III.1957 r. z których pierwszy tworzył Europejską Wspólnotę Energii Atomowej drugi natomiast Europejską Wspólnotę Gospodarczą
3) Traktat z Maastrigcht z 7.II.1992 o Unii Europejskjej

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata