profil

Optyka

poleca 85% 894 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W przezroczystym ośrodku jednorodnym światło rozchodzi się wzdłuż linii prostych, które nazywamy promieniami świetlnymi. Prędkość światła w próżni wynosi około 300 000km/s Ciała nieprzeźroczyste to takie, przez które nie przechodzi promieniowanie świetlne.
*Jeżeli na drodze padania promieni świetlnych znajduje się ciało nieprzeźroczyste, to powstaje za nim obszar cienia. Zaćmienie Słońca występuje wtedy, gdy na powierzchnię Ziemi pada cień Księżyca. Zaćmienie Księżyca występuje wtedy, gdy znajdzie się on w obszarze półcienia i cienia ziemi. Kątem padania nazywamy kąt, jaki tworzy promień padający z prostą prostopadłą do powierzchni odbijającej w punkcie padania. Kątem odbicia nazywamy kąt, jaki tworzy promień odbity z prostą prostopadłą do powierzchni odbijającej w punkcie odbicia. Prawo odbicia światła: Kąt odbicia jest równy kątowi padania. Promień padający, promień odbity i prosta prostopadła do powierzchni odbijającej, w punkcie padania światła, leżą w jednej płaszczyźnie. *Gdy wiązka równoległych promieni światła po odbiciu zmienia kierunek, ale nadal tworzy wiązkę równoległą, to takie odbicie nazywamy odbiciem zwierciadlanym (lustrzanym)
*Jeżeli wiązka promieni równoległych pada na nierówną, chropowatą powierzchnie, to odbicie następuje również zgodnie z prawem odbicia, ale po odbiciu nie tworzą wiązki równoległej. Takie odbicie nazywamy odbiciem rozpraszającym.Zwierciadło kuliste, jest to zwierciadło, którego powierzchnia odbijająca nie jest płaska, lecz jej kształt jest zbliżony do kulistego. *Wiązka równoległych promieni świetlnych po odbiciu od zwierciadła wklęsłego przecina się w jednym punkcie F , zwanym ogniskową zwierciadła. Ognisko zwierciadła to odległość ogniska od zwierciadła, oznaczamy ją symbolem f. Ogniskową zwierciadeł kulistych obliczamy ze wzoru f = r/2
x>2f-obraz rzeczywisty, pomniejszony, odwrócony, x = 2f - obraz rzeczywisty, o tych samych rozmiarach, odwrócony, f < x < 2f - obraz rzeczywisty, powiększony, odwrócony, x = f - brak obrazu, x < f - obraz pozorny, pomniejszony, prosty
Zwierciadło kuliste wypukłe: to zwierciadło którego powierzchnię odbijającą stanowi zewnętrzna część powierzchni kuli. W zwierciadle kulistym wypukłym otrzymujemy obraz pomniejszony, nieodwrucony (prosty) *Obraz utworzony przez promienie światła odbite od zwierciadła kulistego wklęsłego zależy od odległości przedmiotu od zwierciadła. *Zjawisko zmiany kierunku rozchodzenia się światła przy przechodzeniu przez granicę dwóch ośrodków przezroczystych nazywamy załamaniem światła. *Jeżeli światło przechodzi z ośrodka o większej prędkości rozchodzenia się, do ośrodka, w którym jego prędkość jest mniejsza, to kąt załamania jest mniejszy od kąta padania.
* Jeżeli światło przechodzi z ośrodka o mniejszej prędkości rozchodzenia się, do ośrodka, w którym jego prędkość jest większa, to kąt załamania jest większy od kąta padania. *Całkowite wewnętrzne odbicie światła występuje na granicy dwóch ośrodków przezroczystych, gdy światło w drugim ośrodku rozchodzi się z większą prędkością niż w pierwszym i kąt padania jest większy od kąta granicznego. (Zastosowania w peryskopach) Rozszczepienie światła białego jest spowodowane tym, że światło o różnych barwach rozchodzi się w ciałach przezroczystych z różnymi szybkościami, a więc również załamuje się pod różnymi kątami. Najszybciej rozchodzi się światło czerwone, a najwolniej światło fioletowe. Tylko w próżni prędkość rozchodzenia się światła o różnych barwach ma taką samą wartość. Soczewka - proste urządzenie optyczne składające się z jednego lub kilku sklejonych razem bloków przezroczystego materiału (zwykle szkła, ale też różnych tworzyw sztucznych, żeli, minerałów, a nawet parafiny, lub kropli wody). Soczewki są stosowane w: Lunetach, mikroskopach, lornetkach, lupach, okularach leczniczych, szkłach kontaktowych, aparatach fotograficznych, spektrofotometrach, kamerach filmowych. Zdolność skupiająca soczewki-odwrotność ogniskowej soczewki -im mniejsza jest ogniskowa soczewki, tym większą ma ona zdolność skupiającą. Wielkość tę oznaczamy literą D. Oko – to gałka oczna wraz z nerwem wzrokowym, narządy dodatkowe zaś to aparat ochronny gałki ocznej i aparat ruchowy gałki ocznej. Najważniejszą rolę w narządzie wzroku spełnia gałka oczna.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty