profil

Dzieje Ziemi

poleca 84% 140 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

KENOZOIK: Czwartorzęd: zmiana ukształtowania pow. Ziemi; zmiana szaty roślinności; pojawi się człowiek; -Trzeciorzęd: ochłodzenie klimatu; rozwój roślin kwiatowych; zróżnicowanie gatunków ssaków i wzrost ich wielkości; orogeneza alpejska; MEZOZOIK: -Kreda: zmiana poziomu mórz; pod koniec okresu wymarło 75% istniejących gatunków; fałdowanie alpejskie; -Jura: Pantera podzieliła się na dwie części-pół.i poł; dominowały rośliny iglaste i gady ; pojawiły się pierwsze ptaki; transgresja mórz; -Trias: pojawiły się dinozaury i najprymitywniejsze ssaki; wielkie ustępowanie mórz z lądu; PALEOZOIK: -Perm: jeden kontynent-Pangea z suchym i gorącym klimatem; nastąpiło zlodowacenie w wyniku których wymarło 90% istniejących gatunków; -Karbon: rozwój lasów z paprociami, widłakami, skrzypami, mszakami; fałdowanie hercyńskie; -Dewon: na lądzie rozwijały się lasy; pojawiły się zwierzęta: pająki, wije, płazy; orogeneza hercyńska; -Sylur: na lądzie pojawiły się pierwsze rośliny z łodygami i liśćmi; w wodzie pierwsze kręgowce-ryby; orogeneza kaledońska; -Ordowik: na lądzie pojawiły Si pierwsze rośliny; rozwój fauny morskiej; fałdowanie kaledońskie; -Kambr- pojawiły się i rozwinęły liczne zwierzęta wodne (małże, skorupiaki, trylobity), zalewy morskie; PREKAMBR (archaik i proterozoik): kształtowanie fundamentu lądów; pojawiły się pierwsze org.beztlenowe.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta