profil

Rozwiązanie umowy o pracę

poleca 85% 196 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Zdarzenia mogące spowodować ustanie stosunku pracy
a) rozwiązanie umowy o pracę
b) rozwiązanie stosunku zaistniałego z mianowania, powołania lub wyboru
c) wygaśnięcie z mocy prawa
2. Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić:
- na mocy porozumienia stron
- za wypowiedzeniem
- bez wypowiedzenia
- z upływem czasu na który była zawarta
- z dniem ukończenia pracy dla wykonania której była zawarta
3. Okresy wypowiedzenia
Ad 3
a) okresy wyp. dla umowy na okres próbny
* 3 dni - jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tyg
* 1 tydz - | | - jest dłuższy niż 2 tyg
* 2 tyg - | | - wynosi 3 miesiące
b) okresy wypowiedzenia umowy o pracę
* 2 tyg jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
* 1 miesiąc - | | - co najmniej 6 miesięcy
* 3 miesiące - | | - co najmniej 3 lata
4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika może nastąpić na skutek
a) ciężkich naruszeń podstawowych obowiązków pracownika
b) popełnienie przez pracownika przestępstwa które zostało zatwierdzone prawomocnym wyrokiem
c) zaginiona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku
d) świadectwo pracy wydawane jest w związku z rozwiązaniem lub z wypowiedzeniem stosunków pracy.
Do jego podstawowych zaliczamy
5. Sposoby nawiązywania stosunku pracy
a) umowa o pracę
b) powołanie - powierzenie nowych obowiązków pracownikowi już zatrudnionemu
c)mianowanie występuje w wybranych zawodach np sędziowie prokuratorzy
d) wybór następuje przez konkurs na stanowisko

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta