profil

Reformy przeprowadzone w Francji w czasie konsulatu

poleca 83% 812 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Napoleon Bonaparte

Wprowadzono nowy podział administracyjny podział na departamenty (prefekci) powiat (podprefekci) , gminy (merowie) aparat policyjny, ingerował w życie publiczne, osobiste obywateli, zniesiono wolność prasy, Francja doby konsulatu stała się policyjna, wprowadzono 4 pisma Napoleona, zlikwidowano tytuły, cenzurze podlegały książki i podręczniki szkolne, w 1880 r otwarto Bank Francji, rozwijał się handel, manufaktury fabryki, zahamowała się inflacja i poprawiła gospodarka, chłopi mieli własność ziemii, biedota miała robotę rzezmieślnikom i robotnikom zabronili zrzeszania się i robienia strajków Pius \/ uznał konfiskatę i sprzedaż majątku kościelnego, nowy podział diecezji, prawo | konsula do wybierania kandydata na biskupów.

Podoba się? Tak Nie