profil

Jak przestrzegane są prawa w dniu dzisiejszym

drukuj
poleca 85% 113 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Jak postrzegane są prawa w dniu dzisiejszym?
Prawa człowieka są spisywane w różnych dokumentach. W Polsce prawa każdego obywatela zawarte są w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Czy są one przestrzegane w dzisiejszych czasach? Myślę, iż większość praw jest przestrzegana. Każdemu zapewnia się prawo do wolności, sumienia i religii. Można wyznawać i przyjmować religię według własnego wyboru, oraz uzewnęczniać poprzez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i uczestniczenie. Mogą być otwarte różne świątynie i inne miejsca kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących. Myślę, że przestrzegane jest prawo do zapewnienia przez rodziców dzieciom wychowania i umacniania narodowego i religijnego zgodnie z ich przekonaniami. Obywatele polscy mają również prawo do wolności zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych oraz w organizacjach pracodawców. Związki zawodowe mogą organizować strajki pracownicze i inne formy protestu w organizacjach określających w ustawie. Ze względu na obecną sytuację w kraju, duże bezrobocie coraz częściej prawa łamią pracodawcy. Konstytucja, jako dokument państwowy, zapewnia Polakom prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów. Obecna sytuacja rynku pracy „pozwala” pracodawcom na „wykorzystywanie” pracowników np.
Zwiedzając ostatnio fabrykę bombek miałem okazję zaobserwować kobiety, które bez maseczek na twarzy siedziały w pomieszczeniu przepełnionym zapachami chemicznymi. Sądzę, iż właściciel tej fabryki powinien zapewnić tym ludzią higienę i bezpieczne dla zdrowia warunki pracy. Ewidentnie złamał on prawo. Nadużył swojej „władzy”. W dzisiejszych czasach ”człowiek pracy” musi być dyspozycyjny. Według wielu pracodawców nie musi mieć urlopów, czy dni wolnych, mimo, iż to zapewnia mu Konstytucja. Każdy z obywateli polskich powinien mieć niezależnie od sytuacji materialnej równy dostęp do oświadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Prawo to, ze względu na sytuację w kraju, często jest nieprzestrzeganie. Płacimy za podstawowe badanie lekarskie, albo nie zostajemy przyjęci do szpitala, bo się skończył limit. Swoje prawa mają też dzieci. Są one zawarte w konwencji Praw Dziecka uchwalonej przez ONZ. ( Organizację Narodów Zjednoczonych) Niestety, często dzieci traktowane są przedmiotowo. W wielu krajach dzieci zmuszane są do ciężkiej pracy fizycznej. Często słyszy się o przypadkach pobić i znęcania się nad nimi. W dzisiejszym świecie bardzo często zdarza się, że prawa człowieka nie są przestrzegane. Głównie prawa te są łamane w zacofanych krajach Afryki czy Azji, jednak równie często takie przypadki zdarzają się w cywilizowanej przecież Europie, czy Ameryce. Myślę, że podanie kilku przykładów wskaże, w jakim stopniu prawa człowieka w dzisiejszym świecie są łamane. Niejednokrotnie bywa tak, że dzieci Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji, a nawet Europy mają trudności z napisaniem swojego imienia i nazwiska. Bywa tak, że od najmłodszych lat muszą zarabiać na swoje utrzymanie. W takich warunkach nie ma miejsca na szkołę. Powiększa się grono analfabetów i ludzi otępiałych umysłowo. Każdego dnia gdzieś na Ziemi kolejne dzieci stają się uchodźcami. Uciekają ze swoich krajów, ponieważ ich życie jest zagrożone. Najbardziej fundamentalne prawo, prawo do życia często jest ignorowane. W Iraku np. ludzie sprawujący rządy, mordują obywateli wprost na ulicy, bez żadnych sądów. Prawa człowiek w dużym stopniu są łamane również w Korei Północnej, gdzie władza dyktatorska nie tylko przeraża obywateli tego państwa, ale tez cały świat. Ludzie żyjący w tym kraju nie mają prawa do własnego zdania, jeśli zrobią coś, co jest nieadekwatne do decyzji władz, wtedy nie tylko ten człowiek trafia do więzienia, gdzie jest poddawany nieludzkim torturom i eksperymentom medycznym, lecz także jego rodzina jest gnębiona. Oprócz tego w kraju tym prześladuje się mniejszości narodowe m.in. Tybetańczycy, ale także Turkmeni i Mongołowie. Łamane są także prawa wszystkich obywateli ChRL. Obywatele nie maja wielu podstawowych przywilejów takich jak prawo do wolnego zrzeszania się, brak wolności słowa i wiele innych. Są jednak wśród nich takie, których łamanie wydaje się bardziej okrutne i kompletnie niezrozumiale, jak np. to , że rodzina może mieć tylko jedno dziecko. Prawnie nie jest to zabronione, ale gdy posiada się więcej dzieci , rodzice tracą mnóstwo przywilejów społecznych . Poza tym w kraju tym łamie się także międzynarodowe prawo do słusznego procesu. Niezawisłość sadów w Chińskiej Republice Ludowej jest fikcja. Na co trzecie przestępstwo wymienione w kodeksie karnym może być nałożona na skazanego kara śmierci. W Chinach na początku procesu nie jest zakładana niewinność oskarżonego, co w praktyce oznacza, że nie trzeba udowadniać winy podejrzanemu. Oskarżony tylko w nielicznych przypadkach ma prawo do obrony, a i wtedy obrońca ma małe możliwości manewru. Obrońca nie ma pełnego dostępu do materiałów dowodowych i do świadków, a ponadto nie chce podpaść władzom i skończyć podepnie jak człowiek, którego bronił. Bardzo dużo procesów nie odbywa się, kara nakładana jest "z urzędu", bez procesu i szansy na jakakolwiek obronę. Chiny nagminnie łamią prawa zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka już od dawna, jednak jak na razie pomimo wielu Organizacji mających dbać o przestrzeganie Praw Człowieka nic się nie zmienia.


Zawsze znajdą się prawa, które nie będą przestrzeganie.


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy
14.11.2010 (19:00)

bardzo dobry początek ;D

29.10.2007 (18:15)

ujdzie:P

1.10.2006 (07:26)

no no niezle ciekawe co dostane

Typ pracy