profil

Skutki bezrobocia

poleca 85% 1691 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pozytywne skutki bezrobocia


1. Wzrost szacunku dla pracy
2. Większa motywacja dla kształcenia
3. Racjonalizacja wyboru kwalifikacji i zawodu (dostosowanie kierunku studiów do
rynku pracy)

Negatywne skutki bezrobocia


1. Ekonomiczne:
a) utracona produkcja w gospodarce (mniejsza produkcja niż możliwości)
b) pogorszenie stanu budżetu państwa w wyniku:
- zmniejszenia wpływów z podatków
- wydatków na zasiłki i inne formy pomocy społecznej (szkolenia)
c) pogorszenie sytuacji materialnej bezrobotnych i ich rodzin
d) zatrudnienie w szarej strefie

2. Społeczne:
a) izolacja społeczna bezrobotnych
b) frustracja i pesymistyczne nastroje
c) rozwój patologii:
- alkoholizm
- przestępczość
d) pogorszenie stanu zdrowia psychofizycznego bezrobotnych
e) wzrost nastrojów radykalnych stanowiących podłoże dla skrajnych ruchów
politycznych (sytuacja przed II wojną w Niemczech)

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Komentarze (7) Brak komentarzy

I praca domowa z Geografii odrobiona :)

Zajebiste mówiąc po polsku :)

świetne ;)

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Ciekawostki ze świata