profil

Daty historyczne

poleca 82% 725 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Powstanie styczniowe powstanie listopadowe Tadeusz Kościuszko Insurekcja kościuszkowska Sejm Czteroletni II rozbiór Polski I rozbiór Polski III rozbiór Polski

,,II sprawdzian z historii”

1620 r.-Odbyła się w tedy wojna polsko-turecka pod Cecorą .Gdy 40-tyśięczne wojsko tureckie miało uderzyć ,próbę zatrzymania wojsk nieprzyjaciela podjął się słynny hetman ,Stanisław Żółkiewski razem z 8-tyśięcznymi oddziałami polskimi .

1673 r.-W roku 1672 doszło do kolejnej wielkiej wyprawy tureckiej .W roku 1673 hetman ,Jan Sobieski pokonał Turków pod Chocimiem i z powodzeniem prowadził dalsze walki .

1683 r.-Rok 1683 był rokiem odsieczy wiedeńskiej .Pod Wiedeń przybyło łącznie 75-tyśięcy wojsk pod dowództwem króla polski ,Jana III Sobieskiego ,w tym 35-tyśięcy żołnierzy to były wojska polski .12 września doszło do decydującej bitwy, chrześcijanie zwyciężyli ,jednocześnie zmuszając Turków do wycofania się .

1699 r.-Międzynarodową wojnę z Turcją zakończył traktat ,zawarty już po śmierci Jana III .Zgodnie z jego postanowieniami Polska odzyskała Podole , pozostałą część Ukrainy oraz twierdzę w Kamieniu Podolskim .

14 lipca 1783 r.-W celu rozpędzenia Zgromadzenia Narodowego Ludwik XVI zaczął gromadzić pod Wersalem oddziały wojskowe .Na wieść o planach króla ,wystąpił zbrojnie lud Paryża .14 lipca 1789 roku ruszył on na symbol znienawidzonego ustroju-Bastylię- twierdzę w środku miasta ,będącą ciężkim więzieniem politycznym .

Wrzesień 1791 r.-We wrześniu 1791 roku uchwalono konstytucję .na jej mocy Francja stała się monarchią konstytucyjną ,opartą na władzy ustawodawczej ,wykonawczej i sądowniczej .

1764 r.-We wrześniu 1764 roku przy poparciu cesarzowej Rosji Katarzyny II , grupa magnatów przeprowadziła elekcję swojego kandydata , stolnika litewskiego Stanisława Poniatowskiego .Podczas koronacji przyjął on imię August i rozpoczął najbardziej tragiczne w skutkach panowanie w dziejach państwa .

1768 r.-Grupa zawiedzionej i niezadowolonej postanowieniami sejmowymi szlachta katolicka zawiązała w 1768 roku konfederację .jej główną siedzibą stalo się miasteczko na Podolu –Bar- .

1772 r.-5 sierpnia 1772 roku w Petersburgu podpisano traktat pierwszego rozbioru ziem polskich .Podpisali się pod nim reprezentanci Rosji ,Prus i Austrii .
Kraje te ,wskazując na ,,całkowity rozkład państwa” polskiego ,uznały za konieczne podzielenie jego obszaru pomiędzy siebie .

1778 – 1792 r.-Sejm zwołany na 6 października 1788 r. ,mający trwać sześć tygodni ,pod wpływem sprzyjającej międzynarodowej i aktywności opinii publicznej ,przedłużył obrady i jako Konfederacja podjął dzieło reformatorskie .
Obradował przez cztery lata i przeszedł do historii pod nazwą ,,Sejmu Czteroletniego „ lub ,,Wielkiego”.

3 maja 1791 r.-3 maja 1791 roku uchwalono liczbą 182 głosów przy małej liczbie przeciwników konstytucję 3 maja .Nazwa wzięła się od dnia ,w którym została uchwalona .Jej głównymi postanowieniami były :zniesienie liberum veto i wolnej elekcji ,wprowadzenie zasady dziedziczności tronu ,utworzenie rządu o dużym zakresie władzy ,zwanego Strażą Praw ,objęci chłopów opieką prawną i włączenie
do tekstu ustawy zasadniczej-ustawy o miastach .

1792 r.- W roku 1792 wewnętrzni przeciwnicy konstytucji 3 maja za namową carycy Katarzyny II założyli w miejscowości Targowica na Ukrainie konfederacje targowicką .Także w roku 1792 znakomicie przygotowane oddziały stutysięcznej armii rosyjskiej wkroczyły na terytorium Rzeczpospolitej już 18 maja .Tak rozpoczęła się wojna w obronie konstytucji ,trwająca niespełna trzy miesiące .

1793 r.-Dwustu wyższych oficerów ,z księciem Józefem Poniatowskim i Tadeuszem Kościuszką ,poddało się do dymisji i opuścili kraj ,udając się na emigracje (głównie do Saksonii) .Po krótkich rozmowach 23 stycznia 1793 roku Rosja i Prusy podpisały w Petersburgu traktat II rozbioru państwa polskiego .
Zdymisjonowani oficerowi i patriotyczni działacze Sejmu Czteroletniego , przebywający na tereni Saksonii ,przystąpili jeszcze w 1793 roku do przygotowania zbrojnego powstania ,którego celem było odzyskanie wolnej ojczyzny .

1794 r.-24 marca 1794 roku na krakowskim rynku wraz ze zgromadzonym wojskiem przysięgli wierność kraju oraz to , że będą walczyć o nie podległą Polskę .Potępiono konfederację targowicką i postanowienia sejmu grodzieńskiego,
ogłaszając ich nieważność i nielegalność .Kościuszko przejął dyktatorską władzę Naczelnika Państwa .Niestety wojska Polskie poległy w dwóch bitwach ,6 czerwca pod Szczekocinami oraz 10 Października pod Maciejowicami .

1795 r.-W roku 1795 zaborcy państwa polskiego (Prusy, Austria i Rosja) zdecydowali o ostatecznym rozbiorze państwa polskiego .Rosja miała zabrać 120 tysięcy km kwadratowych ,Prusy 55 tysięcy kilometrów kwadratowych a Austria 47 tysięcy kilometrów kwadratowych .25 listopada 1795 roku pod naciskiem carycy Rosji ,Katarzyny II ,król polski ,Stanisław August Poniatowski abdykował ,spędzając resztę swojego życia w Grodnie i Petersburgu .

1797 r.-W styczniu 1797 generał Dąbrowski rozpoczął tworzenie polskich oddziałów ,które w najbliższej przyszłości miały walczyć o niepodległość Polski .
Żołnierze tych oddziałów mieli wyszyte na mundurach słowa ,,Ludzie wolni są braćmi ”.W lipcu 1797 roku Legiony Polskie przebywające w małym miasteczku we Włoszech odwiedził wielki polski patriota ,gen. Józef Wybicki .

1807 r.-w 1807 roku ,wielki strateg i dowódca ,Napoleon Bonaparte pozwolił na utworzenie małego państwa ,a mianowicie Księstwa Warszawskiego .Liczyło ono jednak tylko 100 tysięcy kilometrów kwadratowych i zamieszkiwało je 2,6 miliona mieszkańców .

1815 r.-W roku 1815 Napoleon Bonaparte po 11 latach rządzenie Francją został obalony .Po tym wydarzeniu ,były cesarz rozpoczął liczne wojny i podboje terytorialne w Europie ,ale kontynuował polityczne i społeczne idee rewolucji .

1845-1849 r.- Wydarzenia z tych lat nazwano Wiosna Ludów . Nazwa wzięła się od zjawiska ,a mianowicie od rozpoczęcia przez zwykłych chłopów rewolucji . We Francji król musiał abdykować ,a rząd ,który przejął władzę , nazwał kraj republiką .Węgrzy i Polacy wysunęli żądania niepodległych państw ,lecz na nic to się zdało .

1815 r.-Po klęsce i upadku cesarza Francuzów , o losie księstwa warszawskiego ponownie zadecydowali nasi zaborcy . W 1815 roku w stolicy Austrii zawarli oni porozumienie , w wyniku którego większość ziem otrzymała Rosja .Car Rosji utworzył wówczas na tych terenach Królestwo Polskie i ogłosił się jego władcą .

Listopad 1830 r.-Car jednak coraz częściej łamał prawa ,jakie nadał Polakom i przestał przestrzegać konstytucji Królestwa Polskiego .Doprowadziło to w Listopadzie 1830 roku do wybuchu powstania ,które miało przynieść Polsce pełną niepodległość .

Styczeń 1863 r.-w Styczniu1863 roku doszło do wybuchu powstania .Praktycznie nie przygotowani do walki powstańcy ,zorganizowani w małe i słabo uzbrojone oddziały ,stoczyli w ciągu 15 miesięcy 1230 bitew i potyczek .Od początku ten zryw nabrał charakter działań partyzanckich ,czyli walki z ukrycia i przez zaskoczenie .

11 listopada 1918 r.-11 listopada uznano świętem narodowym ,ponieważ w 1918 roku właśnie tego dnia ,Józef Piłsudski miał już pełną władzę nad odradzającym się państwem .Nareszcie po 123 latach niewoli ,Polacy mogli się poczuć nie zależni.

1919 r.-Podczas konferencji pokojowej w Paryżu ,w 1919 roku oficjalnie zakończono I wojnę światową .Na konferencji tej zapadły decyzje dotyczące północnej i zachodniej granicy naszego kraju .

Marzec 1921 r.-w marcu 1921 roku rząd II Rzeczpospolitej uchwalił konstytucję – ustawy zasadniczej – najważniejszemu dokumentowi w państwie . Dzięki konstytucji ,zwanej marcową ,państwo sprawniej funkcjonowało ,zaś obywatele otrzymali zbiór praw i obowiązków .

12-15 sierpnia 1920 r. –Tych dniach doszło do tzw. bitwy warszawskiej ,uznawanej przez historyków za jedną z 20 najważniejszych bitew w dziejach ludzkości .Polacy mądrze i skutecznie dowodzenie przez J. Piłsudskiego ,wykazując ogromne męstwo i oddanie ,pokonali i zmusili wroga do odwrotu .
Zwycięstwo w bitwie warszawskiej zostało nazwane ,,cudem nad Wisłą” .

18 marca 1921 r. – 18 marca 1921 roku podpisano traktat pokojowy w Rydze na Łotwie . Na jego mocy część obszarów Białorusi i Ukrainy włączono do polski , a pozostałe do Rosji Radzieckiej .

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut