profil

Sole

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

SOLEChemia zajmuje się opisem właściwości substancji i przemianami ładnych substancji w inne. Każda substancja ma szereg właściwości ( cech), które pozwalają na jej rozpoznanie i odróżnienie od innych substancji. Można się skupić na wielu dziedzinach chemii. Jedną taka z ważnych dziedzin są sole. Sole są substancjami najczęściej białymi, choć znane są także sole o różnych barwach np.: siarczan miedzi (II) jest niebieski, jodek ołowiu (II) jest żółty, siarczan miedzi (II) jest czarny. Rozpuszczalność soli w wodzie jest bardzo zróżnicowana. Niektóre rozpuszczają się tak dobrze, że rozpuszczalność ma kilkadziesiąt i więcej gramów na 100g. wody. Są taż praktycznie nierozpuszczalne w wodzie np. : węglan wapnia Ca CO3 i chlorek srebra AgCl. Niektóre sole ulegają rozkładowi pod działaniem światła. Reakcje wywołane przez światło nazywają się reakcjami fotochemicznymi. Dzięki reakcjom fotochemicznym rozwinęły się duże dziedziny sztuki: fotografia i film. Właściwości chemiczne soli są bardzo zróżnicowane. Nie istnieje reakcja, której ulegałyby wszystkie sole. Sole mogą rozkładać się pod wpływem rożnych czynników np.: ogrzewania( rozkład termiczny) i naświetlania (rozkład fotochemiczny) .Możliwość przebiegu tych reakcji zależy od rodzajów soli.
Ważnym elementem soli są jej właściwości .W odróżnieniu od wodorotlenków i kwasów, które w przyrodzie praktycznie nie występują, sole są niezwykle rozpowszechnione. Skorupa ziemska składa się z soli i tlenków. Wiele soli stanowi kopaliny, czyli surowce wydobywane z Ziemi metodami górniczymi. Chlorek sodu-sól kuchenna kamienna jest w Polsce wydobywana w okolicy Wieliczki, Bochni i Inowrocławia . Sól kamienna zawiera niewiele ilości bromków i jodów sodu oraz potasu. Ważnym minerałem jest węglan wapnia CaC03. Do kopalin należą też różne azotany zwane saletrami , przede wszystkim saletra chilijska (sodowa) NaNO3, saletra indyjska (potasowa) KNO3 i saletra norweska (wapniowa) Ca (NO3)4 , a ponadto fosforan wapnia Ca3 (PO4)2, stanowiący główny składnik fosforytów, oraz siarczan wapnia CaCo4 czyli gipsu. Nazwa soli składa się z dwóch członów: nazwy metalu i nazwy jonu reszty kwasowej. Anion soli kwasu tlenowego ma końcówkę –on , a anion soli kwasu beztlenowego ma końcówkę –ek np.: -chlorek sodu- sól kwasu solnego H Cl
-siarczan (VI) wapnia- sól kwasu siarczonego (VI) H2SO4.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata