profil

Struktura pedagogiki jako przedmiot studiowania (wykład)

poleca 84% 551 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Subdyscypliny:
1)histori wychowania
2)pedagogika ogólna
3)teoria wychowania (wychowanie moralne)
4)dydaktyka ogólna
Podział według zadań:
1)opiekuńcza
2)zdrowotna
3)rodziny
4)resocjalizacyjna
5)wojskowa
Podział według instytucji, których pedagogika dotyczy :
1)przedszkolna
2)wczesnoszkolna
3)szkolna
4)pedagogikę szkoły wyższej
Związki pedagogiki z innymi dyscyplinami:
- pedagogika z psychologią
- pedagogika z socjologią :
STRATYFIKACJA-podział społeczny państwa na grupy społeczne wzajemnie oddziałuja na siebie
- pedagogika z filozofią :
filozofia nie jest wiedzą naukową jest wiedzą refleksyjną
*jaki jest sens?
ONTOLOGIA- teoria bytu
EPISTEMOLOGICZNA- teoria poznania. Pedagogika poznaje rzeczywistość opiera sie na teorii epistemologii.
AKSJOLOGIA- teoria wartości.
- pedagogika z ideologią -nauka o ideach
Rodzaje ideologii:
*konserwatyzmu
*faszyzmu
*socjalizmu
IDEOLOGIA- dotyczy poglądów ludzi przekonań grupy,wiąże sie z działaniem.

Podoba się? Tak Nie
Typ pracy