profil

Zarządzanie zasobami ludzkimi na podst. Gryffina - KONSPEKT

poleca 88% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

KONSPEKT


GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI –jako działania organizacyjne nastawione na przyciąganie, rozwój i utrzymanie efektywności działalności siły roboczej w literaturze Rieki W. Gryfina „Podstawy zarządzania organizacjami” wg rozdziału 13 s. 418.

1. Gospodarowanie zasobami ludzkimi w kontekście otoczenia (s.419)
 Strategiczne znaczenie gospodarowania zasobami ludzkimi.
 Prawne i społeczne otoczenie.
1.1 Strategiczne znaczenie gospodarowania zasobami ludzkimi.
1.2 Prawne otoczenie gospodarowania zasobami ludzkimi.
1.2.1 Równe szanse zatrudnienia (s.422).
1.2.1.1 Część ustawy o prawach obywateli z 1964r. z tytułu płci.
1.2.1.2 Negatywny wpływ kryteriów selekcji.
1.2.1.3 Komisja ds. Równych Szans Zatrudnienia.
1.2.1.4 Ustawa o dyskryminacji o zatrudnieniu ze względu na wiek.
1.2.2 Wynagrodzenia i świadczenia (s.423).
1.2.2.1 Ustawa o sprawiedliwych normach pracy.
1.2.2.2 Ustawa o równej płacy z 1963r.
1.2.2.3 Ustawa o zabezpieczeniu dochodu emerytowanych pracowników z 1974r.
1.2.3 Stosunki pracownicze (s.424).
1.2.3.1 Ustawa o stosunkach pracowniczych.
1.2.3.2 Krajowa Rada Stosunków Pracowniczych.
1.2.3.3 Ustawa o stosunkach pracowników z kierownictwem.
1.2.4 Zdrowie i bezpieczeństwo (s.425).
1.2.4.1 Ustawa o bezpieczeństwie pracy i zdrowiu z 1970r.
1.2.5 Nowe problemy prawne (s.425).
1.3 Zmiany społeczne o gospodarowaniu zasobami ludzkimi (s.426).
1.3.1 Zatrudnienie „według woli”
1.3.2 Zarządzanie w praktyce (s.427)
1.3.2.1 Molestowanie seksualne w miejscu pracy.
2 Przyciąganie zasobów ludzkich (s.428).
2.1 Planowanie zasobów ludzkich (s. 428).
2.1.1 Analiza stanowisk.
2.1.2 Prognozowanie popytu i podaży zasobów ludzkich
2.1.3 Dostosowanie podaży pracy i popytu na zasoby ludzkie
2.1.3.1 Tablice rotacji.
2.1.3.2 System informacji o pracownikach (inwentarz kwalifikacji).
2.2 Rekrutowanie zasobów ludzkich (s.431)
2.2.1 Rekrutacja (nabór)
2.2.2 Rekrutacja wewnętrzna (nabór wewnętrzny)
2.2.3 Rekrutacja (nabór) zewnętrzna.
2.2.4 Realistyczna perspektywa.
2.3 Rozpowszechnianie metody doboru kadr (s.433).
2.3.1 Uwiarygodnienie: przewidujące, treści
2.3.2 Formularze podania o przyjęcie do pracy.
2.4 Spojrzenie globalne (s. 434).
2.4.1 Rozpaczliwe szukanie japońskich menadżerów.
2.4.2 Sprawdziany.
2.4.3 Rozmowy kwalifikacyjne.
2.4.4 Ośrodki oceny.
2.4.5 Inne techniki.

3 Rozwój zasobów ludzkich (s.436).
3.1 Szkolenia i doskonalenia (s. 436).
3.1.1 Ocena potrzeb szkoleniowych.
3.1.2 Rozpowszechnione metody szkolenia.
3.1.3 Ocena szkolenia.
3.2 Ocena wyników (s. 439).
3.2.1 Rozpowszechnianie metody oceny: obiektywne, orzekające.
3.2.2 Uwarunkowana behawioralnie skala ocen.
3.2.3 Błędy w ocenie wyników.
3.3 Zwrotna informacja o wynikach pracownika (s. 443).
4 Utrzymanie zasobów ludzkich (s. 444).
4.1 Określenie wynagrodzenia (s. 444).
4.1.1 Wynagrodzenie.
4.1.2 Decyzja o poziomie płacy.
4.1.3 Decyzja o strukturze płac.
4.1.4 Ocena stanowiska pracy.
4.1.5 Indywidualne decyzje płacowe.
4.2 Określenie świadczeń (s. 446).
4.2.1 Świadczenia (dodatkowe korzyści materialne).
4.3 Planowanie kariery (s. 447).
5 Kierowanie stosunkami pracowniczymi (s. 447).
5.1 Stosunki pracownicze (s. 447).
5.2 W jaki sposób pracownicy tworzą związki zawodowe? (s. 448).
5.3 Negocjacje zbiorowe (s. 450).
5.3.1 Procedura rozpatrywania skarg i wniosków.
6 Podsumowanie (s. 452).
6.1 Pytania kontrolne.
6.2 Przykłady:
6.2.1 Uczciwość w starciach miedzy związkiem a kierownictwem.
6.2.2 Czy Japończycy mogą współżyć z Amerykanami w Michigien?

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty