profil

Środki bezbieczeństwa i ich znaczenie.

poleca 85% 108 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Bezpieczeństwo-istotą bezpieczeństwa jest ochrona tego,co wartościowe,co zapewnia przetrwanie i rozwój.Stąd bezp.możemieć wymiar globalny,lokalny,domowy.Jest potrzebą człowieka, podst.warunkiem jego bytu,decyduje o jakości życia,dobrym samopoczuciu.
A-pożar materiałów np.papier,drewno, B-cieczy palnych i met.topiących się np.farba, C-gazów palnych np.propan,butan,acetylen, D-metali-magnez,sód,potas, E-w pobliżu urządzeń elektrycznych pod napięciem.(symbole znajd.si na gasnicach)
Spalania(proces utleniania)1)mat palny,2)dostęp tlenu,3)temp.wyżasza od temp.zapłonu. Żeby ugasić pożar należy wyeliminować 1 z czynników(np.2)
Podst.środkiem gaśniczym jest woda-obniża temp.palącej subs,ponieważ parując pobiera dużo ciepła,równocześnie powstająca para wodna wypycha powietrze.
Nie można gasic wodą:urządzeń elektr.pod napięciem,cieczy palnych lżejszych od wody,niektórych zw.chem,ktore reagują z wodą i tworzą trujące lub wybuchające subs.,silnie nagrzanych konstrukcji metalowych,mat.palących się w b.wys.temp.,ponieważ para wodna rozpada się na tlen i wodór,a pary te sa wybuchowe.
Piana gasnicza powstaje w wyniku kwasu z wodą,wytwarzana jest przez gaśnice pionową,obniża temp.palącej się subs,odcina dopływ tlenu atmosf.Nie wolno gasić urz.elektr.
Co2-znajduje się w gasnicach śniegowych,po otwarciu zaworu gwałtownie się rozpręża,obniża sie temp. i CO2 przyjmuje postać śniegu.Nie wolno trzymac gasnicy gołymi rękami.
Proszek gasniczy-drobne sole,które odcinają dopływ tlenu,przykrywając palące się subs.proszki nie niszczą mat.Można gasić urz.pod napięciem.
Gaz gaśniczy-cięższy od powietrza,odcina dopływ tlenu.
Piasek-mało skuteczny,odcina dopływ tlenu i izoluje palące materiały.
Sprzęt gasniczy-hydrant:zawór i wąż strażacki(zewn.są bez węża-metalowe słupki),-gasnice(proszkowe,pianowe,śniegowe),-koce gasnicze(zrobione z niepalnego mat),-agregaty(duże gaśnice na kołach),-tłumice(gaszenie spadających iskier),-pług przeciwpożarowy(bosaki,drabina,tłumice,kilofy,łopaty,wiaderka,skrzynie z piaskiem,beczka z wodą)
Czynniki jakie muszą być wykonane w związku z wypadkami.Składa się z 2 etapów. I-czynności ratunkowe na miejscu wypadku., II pomoc kwalifikowana,pomoc udzielana przez służby medyczne
Ietap ma 3 ogniwa:!czynności natychmiastowe:-rozpoznanie wypadku,-zabezpieczenie miejsca wypadku,-nakładamy rękawiczki ochronne,-ustalamy stan poszkodowanego,-1ratujący-wykonuje czynności ratujące życie i wzywa pogotowie2wezwanie pomocy,3-dalsze czynności ratunkowe(resuscytacja,pomoc kwalifikowana-transport poszkodowanych,pomoc medyczna w szpitalu na oddziale ratunkowym)

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy