profil

Liczby zaprzyjaźnione

poleca 85% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Są to dwie takie liczby naturalne M i N, z których każda jest sumą podzielników właściwych drugiej(przez podzielnik właściwy danej liczby rozumiemy każdy podzielnik mniejszy od tej liczby). Pierwszą parę takich liczb, którą podał jeszcze Pitagoras, stanowią liczby 220 i 284, ponieważ dzielnikami właściwymi liczby 220 są: 1,2,4,5,10,11,20,22,44,55 i 110, a ich suma wynosi 1+ 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 110 = 284, zkolei dzielnikami właściwymi liczby 284 są: 1,2,4,71 i 142, a ich suma wynosi 1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty: