profil

Protokół z zebrania

poleca 83% 980 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Protokół zebrania Koła Miasta Zachwytów,
które odbyło się 17 września 2005 r. w Domu Kultury
w Zachwytowie, ul. Warszawska 22


Obecni :
- Alicja Kot – przewodnicząca zebrania, prezes Koła Miłośników Miasta Zachwytów;
- Janina Mazur – Kustosz Muzeum Regionalnego;
- Jan Kozik – archeolog;
- Juliusz Wirnik – prezes firmy WIR – ZACH;
- pozostali członkowie Koła Miasta Zachwytów wg załączonej listy obecności (zał. 1).

Porządek dzienny :
1. Podsumowanie pracy Koła Miasta Zachwytów z roku 2005.
2. Wypowiedź pani Anny Okupnik – księgowej Koła.
3. Afera archeologiczna.
4. Sprawa dofinansowania przedsięwzięć Koła przez firmę WIR – ZACH.
5. Wybory prezesa na rok 2006.
6. Sprawy bieżące.


Do p. 1.
Przewodnicząca zebrania przedstawiła oraz przywitała przybyłych na zebranie gości. Została także utworzona komisja skrutacyjna. Następnie przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania i przeszła do podsumowania pracy Koła Miasta Zachwytów z roku 2005.
Zwróciła szczególną uwagę na bardzo dobrze rozwiniętą współpracę Koła z uczniami i rodzicami Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w naszym mieście. Podkreśliła, że organizowane są liczne wycieczki (odbyły się już 4) i zachęciła do aktywnego w nich udziału. Następnie przeszła do podsumowania pracy Koła w pierwszym i drugim kwartale bieżącego roku. Ukazała, jak ważne jest to, że pan Tomasz Jankowski ( redaktor czasopisma „Zachwytów – mój dom” ) zdobył nagrodę dziennikarzy. Wyraziła podziękowanie za to, że połowę nagrody pieniężnej pan Tomasz przeznaczył do budżetu Koła i podkreśliła, że przyczynił się on do zorganizowania Dnia Miasta. Z festynu zebrano 2,5 tys. zł.

Do p. 2.
Księgowa Koła oznajmiła, że nastąpiło rozliczenie wydatków, które pozostało do wglądu po zebraniu. Następnie odbyło się głosowanie odnośnie podniesienia składki członkowskiej z 15 do 17 zł. W głosowaniu brało udział 10 osób. 6 głosów było za, pozostałe 4 przeciw. Ogłoszono wyniki i propozycję przyjęto. Księgowa poruszyła również temat podwyższenia ceny czasopisma „Zachwytów – mój dom” z 6,00 do 6,50 zł. W związku z tym padło pytanie do pani Kustosz, czy istniałaby możliwość dotowania tego czasopisma przez Muzeum. Odpowiedź była negatywna. Pani Kustosz tłumaczyła to tym, że należałoby podnieść ceny biletów, przez co jeszcze bardziej spadłoby zainteresowanie zwiedzających.

Do p. 3.
Pani Alicja Kot w dalszej części zebrania przeszła do omawiania afery archeologicznej. Podkreśliła, że była to afera na skalę krajową. Firma AUTOBUD znalazła szczątki ludzkie i elementy trumienne. Po licznych badaniach uczeni doszli do wniosku, że były to elementy kostne z XVIII / XIX wieku. Przewodnicząca ukazała po krótce zebranym historię. Okazało się, że w 1887 r. w miejscu parku i amfiteatru istniał cmentarz protestancki. Padło więc pytanie do archeologa o przyczynę całej afery. W 1968r. kiedy budowano park i amfiteatr nie odnaleziono w dokumentach żadnej wzmianki o istnieniu w tym miejscu cmentarza. Dlatego dopiero podczas budowy natrafiono na szczątki i kazano je przenieść na jeden z istniejących cmentarzy protestanckich.

Do p. 4.
Przewodnicząca Koła przekazała podziękowania dla firmy WIR – ZACH za dotacje przekazane na rzecz Koła i Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w naszym mieście. Prezes zadeklarował dalszą pomoc finansową, ale jednocześnie podkreślił fakt, że aby ją otrzymać należy projekty dostarczyć z 3 miesięcznym wyprzedzeniem.

Do p. 5.
Następnie utworzona na zebraniu komisja skrutacyjna wyłoniła kandydatów na nowego prezesa Koła i przedstawiła ich nazwiska :
- Jan Kozik
- Izabella Iksińska
- Izydor Biernacki

Do p. 6.
Przewodnicząca przedstawiła sprawy bieżące. Przekazała informację o możliwości korzystania bezpłatnie z internetu, w każdy dzień tygodnia w godzinach od 18 – 20 w Domu Kultury. Na koniec złożyła uczestnikom podziękowanie za udział oraz podała do wiadomości termin następnego zebrania, które odbędzie się 12 grudnia 2005 r.


NA TYM PROTOKÓŁ ZAKOŃCZONO.
Protokołowała Przewodniczyła


/dr Anna Macioszek/ /Alicja Kot/


Załączniki :
1. Lista obecności członków Koła Miasta Zachwytów.


Zachwytów, 17 września 2005 r.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Typ pracy