profil

Badanie skuteczności układu hamulcowego poprzez pomiar siły hamowania - Tok postępowania

poleca 83% 1062 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

BADANIE SKUTECZNOSCI DZIALANIA UKL HAMULCOWEGO PRZEZ POMIAR SIŁY HAMOWANIA


LITERATURA
Książka z zawartymi informacjami dotyczącymi norm producenta danego pojazdu, ewentualnie normy dopuszczające dany pojazd do ruchu ulicznego.
BHP
· Zabrudzenie siedzeń, stanowiska pracy, koła kierownicy
· Możliwość poślizgu pojazdu
NARZĘDZIA
Rolki do pomiaru siły hamowania
TOK POSTĘPOWANIA
· Wprowadzić samochód na stanowisko tak aby koła badanej osi były ustawione na rolkach stanowiska i żeby oś podłużna pojazdu pokrywała się z osia w symetrii stanowiska
· Nagrzać bębny hamulcowe badanych kół
· Sprawdzić opory ruchu kół niehamowanych ( wychylenie wskazówek powyżej 0.1 kN dla któregokolwiek koła świadczy o zbyt małym luzie miedzy okładzinami szczęk i bębna lub o istnieniu innej przyczyny blokowania koła )
· Na pedał hamulca założyć przyrząd do wywierania nacisku tak aby znalazł się on w położeniu symetrycznym względem środka płytki pedału
· Wywierać na pedał hamulca stopniowo coraz większy nacisk aż do chwili zablokowania jednego z kół badanej osi bądź wyniesienia samochodu z urządzenia
· Zmniejszyć nieco nacisk i określić maksymalną siłę nacisku na pedał przy której jeszcze nie następuje blokowanie kół
· Po całkowitym zwolnieniu nacisku wywierać na pedał hamulca kolejno 3 różne naciski z których ostatni ma mieć wartość równą poprzednio znalezionej wartości maksymalnej a pierwszy i drugi wartości o 0.1 kN niższe od wartości nacisku następnego ( po każdym nacisku koła badane powinny wykonać co najmniej jeden pełny obrót podczas którego należy obserwować wskazania obu dynamometrów do pomiaru siły hamowania )
· Zanotować maksymalne i minimalne wartości wskazań dynamometrów
· Powtórzyć pomiar dla tych samych trzech nacisków. Wzrastanie siły hamowania dla tego samego koła i przy tej samej wartości nacisku na pedał przy następnych pomiarach świadczy o zapowietrzeniu układu hamulcowego. Zapowietrzony układ hamulcowy należy odpowietrzyć.
Organizuje i zabezpieczam stanowisko pracy:
· Organizuje na stanowisku pracy instrukcje, materiały, surowce, narzędzia
· Przygotowuje pojazd do obsługi (naprawy) i wprowadzam pojazd na stanowisko, zabezpieczam przed zabrudzeniem
Wykonuję zadanie
Po zaplanowaniu czynności przystępuje do wykonywania zadania:
· Zgodnie z zaplanowanym tokiem postępowania
· Zgodnie z zasadami BHP
· Porządkuje stanowisko po wykonaniu pracy

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty