profil

Cytaty Jana Pawła II

poleca 81% 943 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Zachęta do służby bliźniemu, dbanie o losy rodzin, pomoc biednym:
• „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
• „Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu.”
• Człowiek najpełniej afirmuje siebie, dając siebie. To jest pełna realizacja przykazania miłości.”
• „Jeśli ktoś lub coś każe ci sądzić, że jesteś już u kresu, nie wierz w to! Jeśli znasz odwieczną Miłość, która Cię stworzyła, to wiesz także, że w Twoim wnętrzu mieszka dusza nieśmiertelna. Różne są w życiu „pory roku”: jeśli czujesz akurat, że zbliża się zima, chciałbym abyś wiedział, że nie jest to pora ostatnia, bo ostatnią pora Twego życia będzie wiosna: wiosna zmartwychwstania. Całość twojego życia sięga nieskończenie dalej niż jego granice ziemskie: Czeka cię niebo.”
• „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jeśli równocześnie obdarowany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.”
• „Miarą dojrzałości i wielkości jest stawanie się„maluczkim” i uznanie siebie za sługę wszystkich.”
• „Dążenie do zysku za wszelką cenę i brak troski o dobro wspólne doprowadziły do skoncentrowania ogromnych bogactw w nielicznych rękach, podczas gdy reszta ludzkości cierpi nędzę i zaniedbanie.”
• „Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się usłyszeć to wołanie. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki”
2. Nauczanie o Kościele i pokazywanie miłości Bożej:
• „Należy nie tylko nazwać Kościół Matką, ale szanować go i służyć mu, gdyż „nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę” (św. Cyprian); nie można kochać Chrystusa, jeśli nie kocha się Kościoła, który umiłował Chrystus: w jakiej mierze ktoś kocha Kościół Chrystusa: „w jakiej mierze ktoś kocha Kościół Chrystusa, w takiej ma Ducha Świętego” (św. Augustyn).”
3. Ogromna miłość do Maryji:
• „Matka Boża znalazła miejsce we wszystkich zakamarkach polskiego chrześcijaństwa. Jej Obraz Jasnogórski stał się jakby znakiem rozpoznawczym. Po tym obrazie rozpoznajemy siebie w dalekim świecie, na różnych emigracjach.”
• „Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.”
4. Zrozumienie drugiego człowieka:
• „Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi.”
5. Przesłanie do młodzieży:
• „Zanim stad odejdę, proszę was...
- abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i ni zniechęcili,
- abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
Proszę was:
- abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości,
- abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń Ojców naszych i matek ją znajdowało,
- abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
- abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On „wyzwala” człowieka,
- abyście nigdy nie wzgardzili ta Miłością, która jest „największa”, która się
wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.”
• „Szukałem was, teraz Wy mnie znaleźliście”
6. Zachęta do śpiewania „Barki”:
• „Nowi ludzie łowią, łowią nowych ludzi. Tak było od początku. Nowi ludzi, Apostołowie łowili najpierw ryby potem zostawili ryby i poszli szukać ludzi. I znajdowali ludzi, i doprowadzali ich do Chrystusa. I dziś tak samo trzeba. I zawsze tak samo trzeba było. I trzeba będzie szukać ludzi, nowych ludzi i doprowadzić ich do Chrystusa, (...) I ta „Barka” jest ładna: śpiewają ja na całym świecie, w różnych językach. Słyszałem.”
7. Miłość do ojczyzny:
• „Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!”
8. Walka o pokój i jedność między narodami:
• „Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej władzy! Otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się!”
• „Każde ludzkie zadania, aby osiągnęło swój cel, musi znaleźć w modlitwie.”
• „Sprawiedliwość i pokój może przynieść tylko oczyszczenie sumień.”

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Typ pracy