profil

Siedliska

poleca 85% 176 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze


Bs- gleby: bielice, bielicowe, piaski, piaski- żwirowe; gatunki typowe: chrobotki, wrzos, kostrzewa oczna, rokiet pospolity, szczotlicha siwa; drzewostan; sosna IV-V bonitacji/brzoza brodawkowata/ jałowiec.
Bśw- gleby: bielicowe, bielice, bielicowe- rdzawe; gatunki różnicujące: borówka czarna, gajnik lśniący, widłak goździsty, kosmatka owłosiona, widłoząb falistolistny; drzewostan: sosna II-IV/ brzoza/jałowiec, jarząb, dąb beszszyp.;
Bw- gleby: glejowobielicowe, glejobielice; gatunki różniące: borówka bagienna, bagno zwyczajne, trzęślica modra, turzyca kulista; drzewostan: sosna II-III, świerk II- III/brzoza/ kruszyna jarząb, jałowiec;
Bb- gleby: torfiaste, zmurszałe, kwaśne; gatunki różnicujące: żurawina błotna, wełnianka pochwowata, płonnik zwyczajny, turzyca pospolita; drzewostan sosna IV-V/brzoza omszona, świerk/kruszyna, wierzby krzewiaste;
BMśw- gleby: rdzawe, bielicowe, piaski sandrowe, rzeczne; gatunki różnicujące: konwalijka dwulistna, orlica pospolita, poziomka pospolita, płonnik strojny; drzewostan: sosna I-II, świerk II/ buk, dąb bezszypułkowy, modrzew, brzoza, jodła;
BMw- gleby: bielicowe, oglejone, bielicowe torfiaste, murszowe, gruntowo glejowe, torfowo glejowe, murszowo glejowe; gatunki różnicujące: tojeść pospolita, płonnik pospolity, widłak jałowcowaty, trzcinnik lancetowaty; drzewostan: sosna I-II, świerk I-II/dąb, świerk, brzoza/kruszyna, leszczyna, jarząb
BMb- gleby: torfowiska przejściowe, torfowo murszowe, gatunki różnicujące: turzyca pospolita, wełnianka wąskolistna, czermień błotna, bobrak trójlistny, turzyca gwiazdkowa; drzewostan: sosna II-III, świerk II-III/ brzoza omszona/kruszyna, wierzby krzewiste.
LMśw- gleby: brunatne kwaśne lub wyługowione, płowych, bielicowych, rdzawe, piaski; gatunki różnicujące: przylaszczka pospolita, turzyca palczasta, sałatnik leśny, jarząbiec leśny, szczawik zajęczy; drzewostan: sosna I-II, dąb II-III, buk II-III, świerk I-II, jodła I-III/modrzew jodła, osika, lipa, klon, świerk/leszczyna, trzmielina, jarząb, wiciokrzew.
LMw- gleby: bielicowe oglejone, brunatne, gruntowo glejowe, murszowo glejowych, czarne ziemie zdegradowane; gatunki różnicujące: śmiałek darniowy, sit rozpierzchły, sit skupiony, skrzyp leśny, turzyca palczasta, tojeść pospolita, trzcinnik lancetowaty, narecznica szerokolistna; drzewostan: sosna I-II, dąb szypułkowy II-III, świerk I-II, jodła I-II/ brzoza, osika, świerk, lipa/ kruszyna, leszczyna, jarząb, czeremcha
LMb- gleby: próchnica typu torfu przejściowego, murszowate, murszowo mineralne i oglejone; gatunki różnicujące: narecznica błotna, fiołek blotny, turzyca siwa, gorycz błotny, skrzyp bagienny; drzewostan: sosna II, brzoza omszona III, olsza czarna, świerk II/świerk, brzoza omszona, olsza/ kruszyna, łoza, jalowiec, jarząb.
Lśw- gleby: brunatne wyługowione, kwaśne lub właściwe, płowe właściwe, z próchnicą mull, gleby gliniasto piaskowe, lessy; gatunki różnicujące: marzanka wonna, sałatnik leśny, perłówka zwisła, zawilec gajowy; drzewostan: dąb szypułkowy I-III, buk I-III, świerk I-III, jodła I-II/ modrzew, lipa, klon, jawor, osika, świerk, grab/ leszczyna, trzmielina, kruszyna, głóg, dereń, bez czarny;
Lw- gleby: brunatne właściwe, oglejone, murszowo glejowe, murszowate, gruntowo lejowych, czarne ziemie zdegradowane z próchnica murszowatą.; gatunki różnicujące: czyściec leśny, kostrzewa olbrzymia, niecierpek pospolity, czartawa błotna, tojeść rozesłana; drzewostan: dąb szypułkowy I-II, jesion I-II/ jesion, wiąz, klon, jawor, lipa, osika, grab/kruszyna, leszczyna, jarząb, bez czarny, dereń, porzeczka czarna;
Ols- gleby: murszowo mineralne, mulowo murszowe, murszowate, torfowo murszowe, murszowo oglejone; gatunki różnicujące: wiązówka błotna, knieć błotna, turzyca brzegowa, pępawa błotna, kosaciec żółty; drzewostan: olsza czarna I-II/ jesion, brzoza omszona, świerk/ leszczyna, kruszyna, bez czarny
Ols jesionowy- gleby: mułowo oglejone, murszowo oglejone, mułowo murszowe, ( mady, iły, gliny); gatunki różnicujące: chmiel zwyczajny, kozłek lekarski, śledzienica skrętolistyna, wiązówka błotna, knieć błotna, tarczyca pospolita, rzeżucha gorzka; drzewostan: jesion I, olsza czrna I/ wiąz, brzoza omszona/ kruszyna, leszczyna, czeremcha, porzeczka czarna
Lł- gleby: mady ciężkie średnie, średnio głębokie, gliny pylaste iły utwory pyłowe na piaskach; gatunki różnicujące: bluszczyk kurdybanek, nawłoć póżna, perz psi, dziurawiec kosmaty, ziarnopłon wiosenny; drzewostan: dąb szypułkowy I-II, jesion I/ wiąz, lipa, klon, grab, brzoza, olsza/ bzy, trzmielin, dereń, porzeczka, czeremcha, wieżby

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Typ pracy