profil

Metody rusyfikacji w szkole elementarnej i gimnazjum na podstawie ''Syzyfowych Prac'' S. Żeromskiego

poleca 85% 222 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

METODY RUSYFIKACJI:

1. Zakaz posługiwania się j. polskim na terenie szkoły i poza nią.
2. Nieobowiązkowe uczestniczenie w lekcjach j. polskiego.
3. Ograniczenie języka ojczystego do prymitywnych ćwiczeń,zwykle nie interesujących uczniów.
4. Umieszczanie w planie nauczania j. polskiego w godzinach najmniej dogodnych dla ucznia [ wczesny ranek, późny wieczór]
5. Tendencyjne nauczanie historii Polski, ukazujące jedynie wady Polaków.
6. Faworyzowanie uczniów ulegających rusyfikacji.
7. Stosowanie metody pamięciowej zabijającej zdolność myślenia.
8. Obarczanie pamięci ucznia zbędnymi informacjami.
9. Kontrolowanie poczynań i lektury uczniów na stancji, śledzenie ich.
10. Zmuszanie do donoszenia na kolegów z klasy i stancji.
11. Tępienie wszelkich przejawów polskości.

Martuś ;)

Podoba się? Tak Nie