profil

Przedstaw sytuację jednostki w państwie totalitarnym i demokratycznym. W którym z nich chciałbyś żyć i dlaczego?

poleca 85% 113 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przedstaw sytuację jednostki w państwie totalitarnym i demokratycznym. W którym z nich chciałbyś żyć i dlaczego?

Podobno demokracja jest najgorszym z możliwych ustrojów, tylko, że lepszego nikt jeszcze nie wymyślił. Czy to prawda? Czy w państwie totalitarnym żyłoby się nam lepiej? Spróbujmy to rozważyć. Zanim jednak przejdziemy do tych przymyśleń postaram się wyjaśnić czym są oba ustroje.
Demokracja opiera się na wladzy ludu. Realizuje pewne zasady ustrojowe, między innymi zasadę suwerenności narodu. Zgodnie z tą, najwyższą władzą w państwie jest naród. Może on w sposób pośredni - czyli podczas wyborów wybierajac organy państwowe lub też bezpośrednio należąc do różnych partii politycznych decydować o losach państwa. Kolejną zasadą jest podział władz. Dzieli się ona trzystopniowo na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Każdy z organów pełniących te funkcje może się nawzajem kontrolować. Zasada rządów prawa oznacza, że każde działanie organów musi być zgodne z prawem obowiązującym w państwie. Organy włądzy muszą być bezstronne. W państwie demokratycznym każdy obywatel trafktowany jest tak samo,a człowiek jest najważniejszą wartością Istnieje także wolność słowa i przestrzegane są prawa czlowieka. Respektowanie przez państwo praw człowieka i obywatela jest obowiązkiem, a wszelkie organy działają z woli narodu. Najważniejszą cechą demokracji jest władza sprawowana przez liczną grupę osób, a nie jednego władcę. Przyjrzyjmy się teraz państwu totalitarnemu. Można by stwierdzić, że jest ono przeciwieńswem państwa demokratycznego. Władza sprawowana jest przez jedną osobę lub partię pełniącą rolę przywódcy. Państwo nie daje obywatelom prawa prywatności. W państwie demokratycznym to ludzie pełnią najważniejszą rolę - w totalitarnym to miejsce zajmują isteresy i dobro państwa. Władza wymaga od obywateli podporządkowywania się. Każda ludzka jednostka pozbawiona jest praw i poddawana całkowitej kontroli. Można zauważyć, że w państwach totalitarnych często stosuje się terror i przymus w stosunku do obywateli. Żelazne zasady wpajane są już w szkołach i szerzone przez media. Nie zwraca się uwagi na prawa ludzkie. Jednostka traktowana jest przedmiotowo. Naród zmuszany jest do aktywnego udziału w życiu politycznym państwa. W państwach totalitarnych obowiązuje tylko jedna zasada ,,wszystko co nie jest zakazane jest obowiązkowe."
Zapewne każdy kto usłyszy pytanie w którym państwie chciałby żyć, w demokratycznym czy totalitarnym odpowie korzystnie dla tego pierwszego. Będąc nastolatką żyjącą w XXI wieku nie potrafię wyobrazić sobie życia w państwie totalitarnym. Wydaje mi się ono zupełnie odległą organizacją, którą mogę porównać ze starożytnymi narodami, w których karą za wykroczenie była nawet śmierć. Każdy obywatel zasługuje na należne go traktowanie a także na posiadanie praw. Państwo demokratyczne pozwala mu na swobodne życie, wygłaszanie swojej opinii a także dopuszcza do władzy. Czy w państwie totalitarnym moglibyśmy czuć się bezpieczni i wolni? Mogę śmiało stwierdzić, że zdecydowanie nie. Państwo jest dobre wtedy, gdy ludzie czują się w nim dobrze. Demokracja daje im taką sznasę. To właśnie dlatego wybrałabym ten ustrój dla mojego państwa.
Należy jednak wspomnieć o wadach demokracji. Często spotykamy się z coraz to nowymi skandalami w świecie polityki. Być może gdyby władzę sprawowała mniejsza liczba organów takie sytuacje występowałyby rzadziej? Spory między partiami irytują ludzi. Jednak mimo wszystko uważam, że to w demokratycznym państwie chciałabym żyć i tej ustrój uważam za słuszny.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Typ pracy
Rozkład materiału