profil

Karpaty

poleca 83% 1309 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
karpaty karpaty

Karpaty
1.Położenie:
-w południowej Polsce
-wydzielono Tatry, Podhale i Pieniny(Karpaty Wewnętrzne), Beskidy, Bieszczady i Podgórze Karpackie (K. Zewnętrzne)
2.Klimat
-górski (zależy do wysokości n.p.m.
-występują piętra klimatyczne(spadek temperatury, wzrost ilości opadów)
3.Roślinność
-tworzy piętra roślinne: regiel dolny, regiel górny, kosodrzewina, hale, turnie
-lasy świerkowe
4.Wody
-źródła rzek polskich
-góry należą do dorzecza Wisły
-wybudowano jeziora zaporowe:(Czorsztyńskie, Solińskie,)
-występują wody mineralne
5.Budowa geologiczna
-K. Zew.- łupki, piaskowce, zlepieńce; K. Wew. –granity, piaskowce, wapienie
-bogactwa mineralne –ropa naftowa, gaz ziemny, wody mineralne, skały budowlane
6.Gleby
-górskie, rędziny(na podłożu wapiennym), mady
-na Pogórzu Karpackim czarnoziemy
7.Rzeźba terenu
-uwarunkowana budową geologiczną
-K.Z. grzbiety górskie o kopulastych kształtach, kotliny śródgórskie
-K.W. rzeźba wysokogórska (Tatry)
8.Przemysł
-przetwórczy, elektromaszynowy, środków transportu,, drzewny, papierniczy, włókienniczy, odzieżowy,
9.Rolnictwo
-ograniczone(słabe gleby)
-uprawia się: ziemniaki, żyto, owies, pszenica,
-sadownictwo, warzywnictwo, przetwórstwo
10.Turystyka
-największy region turystyczny w kraju
-turystyka: piesza, samochodowa, stacjonarna, narciarstwo, uzdrowiska,
-Tatry, Pieniny, Beskid Śląski, Żywiecki, Sądecki, Bieszczady

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta