profil

Porównanie cywilizacji wschodu - Mezopotamia, Persja, Egipt

poleca 85% 1277 głosów

Treść
Grafika
Filmy
KomentarzeMEZOPOTAMIA

EGIPT

PERSJA

System

polityczny

Monarchia absolutna: władca- kapłan

Władca- Faraon, syn boga Re. Pośrednik między światem bogów i ludzie. Władza absolutna (nieoficjalnie ograniczona przez kapłanów)

Władca despotyczna
Władca- „król królów”- imperium podzielone na terytoria, którymi rządzili satrapowie.


Gospodarka

Brak surowców naturalnych: handel z zagranicą. Dobrze rozwinięte rolnictwo (jęczmien, zesam, owoce), mało zwierząt- tylko dla bogatych.

Wydobycie kamieni, złota, miedzi. Brak srebra, cyny, żelaza (epoka brązu- opóźnienie).

Rolnictwo- ziemie nawadniane przez system irygacyjny. Zwierzęta- tylko dla bogatych.

gospodarka typu naturalnego wskutek małego obrotu pieniężnego, a dużych danin, prowadząca do tezauryzacji skarbu państwa, skupienie wielkich dóbr ziemskich w rękach arystokracji, wywołujące niezadowolenie wśród ludności

Religia

Religia politeistyczna- siły natury, wiara w życie pozagrobowe. Ziemia centrum wszechświata; centrum świata- Babilon.

Najważniejsi Bogowie: Re- słońce i Ozyrys- bóg zmarłych i natury. Politeizm. Łączenie bogów. Wygląd: ludzie z głowami zwierząt.

Bogowie: AHUMAZDA- dobro,

ARYMAN- zło

Architektura

I sztuka

- wynaleziono koło, jednostki miary, podział roku an tygodnie

- garncarstwo, koło garncarskie

- świątynie, pałace, grobowce, piramidy

- Rzeźba, płaskorzeźba (w kamieniach), posągi królów koło piramid

- rysunki: zdeformowane, z boku

- stele grobowe

- ceramika malowana ornamentami geometrycznymi i postaciami zwierząt

- zigguraty- świątynie, tarasowo uformowane wieże

- grobowce- nekropole

- korzystnie z osiągnięć innych narodów

Pismo i

literatura

- wynalezienie pisma

- pismo klinowe- gliniane tabliczki: handel, podboje, podróże

- poemat o Gilgameszu - najstarszy epos,

- kodeks Hammurabiego- pierwszy zbiór praw

- posługiwano się hieroglifami, w których każdy obrazek oznaczał inne słowo

- piśmiennictwo literackie: opowiadania, teksty dydaktyczno-moralizatorskie, literatura religijno- kultowa, liryka.

Języki: staroperski, w celach administracyjnych: babilońskie kliny,

Aramejski, alfabet semicki.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem
Komentarze (2) Brak komentarzy

ooo zajefajne przyda się na sprawdzian z historii thx

bardzo fajnie i przejrzyście zapisane :)

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata