profil

Wybór i uprawnienia Sejmu i Senatu.

poleca 84% 757 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Biernr i czynne prawo wyborcze:

a) Sejmu - bierne od 21 lat
b) Senatu - bierne od 30 lat

czynne: od ukończenia 18 roku życia.

2. Kadencja wyborcza:
- Sejm i Senat wybieramy co 4 lata.

3. Wybory:
a) do Sejmu: powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają
się w głosowaniu tajnym.

Podoba się? Tak Nie