profil

Władza sądownicza w Polsce

poleca 85% 1308 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Prawo - ogół norm,przepisów prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności.

Dziedziny prawne:
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo konstytucyjne,
- prawo unijne (UE),
- prawo rodzinne,
- prawo administracyjne,
- prawo skarbowe(finansowe),

i inne.

2. Główne zasady państwa prawa:
- prawo oskarżonego do obrony,
- udział czynnika społecznego w składzie sądu (ławnicy)

3.Polski wymiar sprawiedliwości składa się z sądów i trybunałów:

SĄDY TRYBUNAŁY

S p _ _ Sąd najwyższy Trybunał stanu
ą o \ Sądy apelacyjne Trybunał Konstytucyjny
d w _ _ / Sądy okręgowe
y s Sądy rejonowe
z
e
c
h
n
e
4. Trybunały:
a) T. Stanu - orzeka o odpowiedzialności politycznej osób pełniących najwyższe stanowiska w
państwie.
b) T. Konstytucyjny - bada i orzeka w sprawie zgodności ustaw z Konstytucją.

5. Prukuratura - oragany państwa zajmujące się ściganiem przestępców.

6. Rzecznik Praw Obywatelskich - osoba, która wspiera każdego obywatela w sprawach cywilnych i
karnych, które wydają się obywatelowi niesłuszne, nieprawne.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta